HALE PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNY 22.03 WARSZAWA | 28.03 WROCŁAW:
0
0
1
1
dzień
0
0
8
8
godzin
2
2
5
5
minut
3
3
5
5
sekundy
 • 14 edycja Kongresu Pożarnictwa za nami

  Kongres Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017

 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • ARCHICAD na konferencjach DND
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • DND

  Konferencje, szkolenia, kongresy - z nami zawsze będziesz na bieżąco!

 • Jesteśmy na każdym etapie inwiestycji...

  Jesteśmy na każdym etapie inwestycji...

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

HALE PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNY | 2018 pod Patronatem Stowarzyszenia DAFA

 
 
Projekt  HALE I MAGAZYNY | 2018 
BUDOWA - BEZPIECZEŃSTWO - ZARZĄDZANIE
Konferencja poświęcona rynkowi hal i magazynów wielkopowierzchniowych
w kontekście projektowania, budowy, bezpieczeństwa, zarządzania i logistyki
 
realizowany w dwóch lokalizacjach - I półrocze (trzy lokalizacje II półrocze)
w terminach:
 

22.03.2018 (czwartek) WARSZAWA 

 Sangate Hotel Airport

ul. Komitetu Obrony Robotników 32, 02-148 Warszawa

sala na parterze, w godz. 09.00-14.00

 

 REJESTRACJA na konferencję 22 marca w WARSZAWIE:

 

28.03.2018 (środa) WROCŁAW

 Wrocław Novotel & ibis Wrocław Centrum
ul. Powstańców Śląskich 7-7b, 53-332 Wrocław
 
sala na parterze, w godz. 09.00-14.30

 

REJESTRACJA na konferencję 28 marca we WROCŁAWIU:

 

Konferencje objęte Patronatem Merytorycznym
(wystąpienia Ekspertów):
Eksperci Stowarzyszenia DAFA

  

"Wytyczne do oceny lekkich metalowych obudów ścian"
Ekspert DAFA: 
inż. GRZEGORZ RODAK
(Ekspert konferencji 22.03.2018 w Warszawie i 28.03.2018 we Wrocławiu)
 
Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. 
7-letnie doświadczenie w generalnym wykonawstwie branży budowlanej, w latach 2010-2013 realizacja Rewitalizacji Elektrociepłowni EC-1 w Łodzi, 
– Realizacja uznana Bryłą roku 2013. Z firmą Schrag Polska związany od 2002r. 
Obecnie Kierownik Działu Projektowania, Inwestycji i Wdrożeń w firmie Schrag Polska Sp. z o.o.
_____________________


"Prawidłowe założenia projektowe, a koszty realizacji obiektów przemysłowych oraz  podstawowe zasady współpracy instalacji i urządzeń przeciwpożarowych na przykładzie realizacji obiektu Fabryki Proszków Mlecznych Mlekovita 3  w Wysokiem Mazowieckiem"

st. bryg w st. spocz. mgr inż. PIOTR JANUSZ GILEWSKI
Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń p.poż 
Specjalista ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów wielkopowierzchniowych i użyteczności publicznej
(Ekspert konferencji 22.03.2018 w Warszawie)
 

_____________________

"Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych w świetle znowelizowanych przepisów okiem Biegłego Sądowego i ubezpieczycieli"
mł bryg. w st. spocz. mgr inż. ALEKSANDER DEMCZUK
Biegły Sądowy, Konsultant - specjalista w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, „inżynier ryzyka” firm ubezpieczeniowych. Wieloletni współpracownik i szkoleniowiec Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy.
(Ekspert konferencji 28.03.2018 we Wrocławiu)

mł. bryg. w stanie spoczynku, były Główny Specjalista, Komendant Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Konsultant  - specjalista w zakresie bezpieczeństwa pożarowego „inżynier ryzyka” firm ubezpieczeniowych. W latach 1994-2005 Główny Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej Politechniki Wrocławskiej. Wieloletni współpracownik i szkoleniowiec Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy, firm Viessmann i DeDietrich, specjalizujący się w zagadnieniach ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej oraz kotłowni zasilanych gazem i olejem opałowym. Absolwent min. Szkoły Głównej służby Pożarniczej w Warszawie, Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP w Warszawie, Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej w zakresie Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy w systemach człowiek - środowisko. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w zakresie Pożarnictwa, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Autor licznych publikacji poświęconych zabezpieczeniom odgromowym i zagadnieniom z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Główny ekspert Kongresu Pożarniczego w latach 2008-2018.

 

Poprowadzi wystąpienie eksperckie na temat: 

Studium przypadków:

- Błędy popełniane przez inwestorów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

- W czym może pomóc rzeczoznawca/biegły/specjalista w zakresie bezpieczeństwa pożarowego - przy realizacji inwestycji ?

- Zmiana sposobu użytkowania, eksploatacja obiektów -  / dokumentacja, wymogi prawne/

- Audyt w zakresie ppoż. - kiedy jest potrzebny i jakie z niego płyną korzyści ? 

- Szkoda - /postępowanie odszkodowawcze ubezpieczyciela/

- Rola Biegłego w procesie odszkodowawczym.

____________________


"Problemy z prawidłową klasyfikacją kategorii odporności pożarowej dla budynków przemysłowych oraz salonów i serwisów samochodowych. .  Problemy z funkcjonalnością i zgodnością z przepisami pożarowymi dla komercyjnych hal logistyczno-magazynowych budowanych pod wynajem, dla wielu najemców. Znaczenie instalacji przeciwpożarowych w obiektach salonów i serwisów samochodowych"

mgr inż. architekt ROBERT FEDEJKO
Specjalizuje sie w projektowaniu i prowadzeniu inwestycji

w zakresie budownictwa przemysłowego: salony i serwisy samochodowe,

centra logistyczne, a także: banki
(Ekspert konferencji 28.03.2018 we Wrocławiu)

 

1.  Problemy z prawidłową klasyfikacją kategorii odporności pożarowej dla budynków przemysłowych oraz salonów i serwisów samochodowych:

- rozeznanie potrzeb Inwestora

- analiza docelowego kształtu i funkcji obiektu ( obiekty przemysłowe w większości realizowane są etapami)

- analiza wielkości stref pożarowych

- analiza wyposażenia obiektów w instalacje oddymiania i tryskaczowej

2.  Problemy z funkcjonalnością i zgodnością z przepisami pożarowymi dla komercyjnych hal logistyczno-- magazynowych budowanych pod wynajem, dla wielu najemców

- niepodzielność konstrukcji budynku a strefy pożarowe

- problemy z instalacją oddymiania i napowietrzania po dokonaniu podziału funkcjonalnego hal

- dostępność logistyczna do hal, po podziałach  oraz problemy z drogami przeciwpożarowymi

3.  Znaczenie instalacji przeciwpożarowych w obiektach salonów i serwisów samochodowych

- problem zmienności ciśnienia wody w zasilaniu instalacji hydrantowych

- znaczenie instalacji SSP w tego typu obiektach


Patron Merytoryczny
 
Główny Lider Technologiczny
w obszarze kompleksowego oprogramowania do rozwijania infrastruktury
PANEL EKSPERCKI 
"Projektowanie Konstrukcji Stalowych w Procesie BIM"
 
 lider specjalizujący się w dostarczaniu inżynierom, architektom,
geodetom, budowniczym oraz właścicielom i zarządcom infrastruktury kompleksowego oprogramowania do rozwijania infrastruktury
 
Patron Medialny

 


Główny Partner Technologiczny 
w obszarze Monitoringu Dachów Płaskich
Startup USA


 

Główny Partner Technologiczny 
w obszarze Rozwiązań z zakresu Techniki Przeładunku i Budownictwa Przemysłowego

 
 

Główny Partner Technologiczny 

w obszarze Wewnętrznych i Zewnętrznych Poszyć Ścian i Dachów 

Główny Partner Technologiczny 

w obszarze Systemów Odwodnień Dachów

 

 

Partnerzy Projektu
     
 
 
 _____________________
 
 Pokaz odbędzie się 28.03.2018 we Wrocławiu
 
  _____________________
 
Patroni Merytoryczni i Honorowi Wydarzenia:Podczas konferencji uczestnicy będą mogli uzyskać wiedzę z zakresu technik przeładunku, zarządzania parkiem hal i magazynów na etapie projektowania, rozwiązań projektowych i konstrukcyjnych budowy hal i magazynów w technologii BIM, optymalizacji czasu budowy, wysokiej jakości i trwałości rozwiązań konstrukcyjnych i nawierzchniowych, jak również wartości użytkowych, prowadzenia i integracji infrastruktury technicznej, bezpieczeństwa w tym zabezpieczenia stref zagrożonych wybuchem, oceny ryzyka, detekcji  i monitoringu, kontroli i dostępu, rozwiązań z zakresu sygnalizacji, oddymiania, bezpieczeństwa składowania, zasad bhp i ewakuacji w tym również optymalizacji kosztów eksploatacji oraz innowacyjnych technologii dedykowanych nowoczesnym halom i magazynom.  Konferencja skupiać się będzie w dużej mierze wokół ważnych kwestii dotyczących innowacyjnych rozwiązań dla obiektów wielkopowierzchniowych, ale będzie również poruszać kwestie z obszaru ze względu na typ konstrukcji i przeznaczenie hal (hale stalowe,  przemysłowe, magazynowe i logistyczne, produkcyjne, rolnicze, sportowe, usługowe, konstrukcje stalowe,  chłodnie,  sortownie i przetwórnie,  laboratoria specjalistyczne)

 

W trakcie konferencji będzie można w przedsprzedaży 

nabyć najnowszą książkę dr inż. Doroty Brzezińskiej i Paula Bryanta

 „Strategie ochrony przeciwpożarowej budynków” - szczegóły w załączniku (1 egz. - 70 zł) 

4 egz. książki ufundowane przez Organizatora rozlosujemy podczas konferencji wśród uczestników

   

 

Kto powinien wziać udział w konferencji: projektanci, konstruktorzy, architekci, inwestorzy, wykonawcy hal i innych obiektów wielkopowierzchniowych, wykonawcy systemów zabezpieczeń, kierownicy budów i robót montażowych, inspektorzy nadzoru, rzeczoznawcy ds zabezpieczeń p.poż., jednostki PSP, integratorzy systemów, elektroinstalatorzy, SUR i automatycy, służby techniczne, zarządcy obiektów halowych i magazynowych, samorządy i administracja państwowa, Facility Management, firmy outsourcingowe, przedstawiciele przemysłu i zakładów produkcyjnych również w przemyśle spożywczo-rolniczym, centra logistyczne i handlowe,parki technologiczne, strefy ekonomiczne, firmy ubezpieczeniowe i brokerzy 

 
Wiodace tematy konferencji we Wrocławiu i Warszawie:
 • Wytyczne do oceny lekkich metalowych obudów ścian
 • Realizacja budowy hali Mlekovity w Wysokiem Mazowieckiem - najczęstsze problemy i błędy na różnych etapach realizacji od projektu po odbiory
 • Systemy odwodnienia dachów. Zintegrowany systemem podciśnieniowego odprowadzania wody deszczowej z dachów budynków o średniej i dużej wielkości 
 • Zaawansowane rozwiązania teletechniczne wykorzystywane w halach przemysłowych i magazynowych
 • Detekcja dymu i ognia w halach i magazynach za pomocą systemów zasysających i kamer wizyjnych
 • Ochrona przeciwpożarowa w halach przemysłowych: przepisy i wymagania, zabezpieczenia, rozwiązania technologiczne, problemy z odbiorami.
 • Rola ubezpieczyciela i biegłego sądowego w procesie odszkodowawczym
 • Projektowanie kubatury hal w oparciu o technologię BIM 
 • Odpowiedni dobór stalowych blach powlekanych w zależności od warunków środowiska oraz wymogów gwarancyjnych i estetycznych
 • Rozwiązania do wentylacji i oddymiania hal przemysłowych 
 • Energooszczędne systemy ogrzewania i klimatyzacji hali
 • Filozofia BIM – Projektowanie systemów podciśnieniowych w 3D – z wykorzystaniem bibliotek Revit. Podciśnieniowy system odwodnienia dachów płaskich – RAINPLUS
 • Rozwiązania z zakresu techniki przeładunku
 • Asortyment firmy Hörmann przeznaczony dla budownictwa przemysłowego
 • Kompleksowe rozwiązania zasilania w energię elektryczną, oraz oświetlenie hal przemysłowych 
 • Ochrona odgromowa hal przemysłowych i magazynów z zastosowaniem piorunochronów z wczesną emisją lidera GROMOSTAR 
 • Znaczenie poprawnego doboru systemu wentylacji pożarowej w procesie inwestycyjnym i eksploatacji hal magazynowych
 • Agregaty prądotwórcze, Zasilacze UPS, Kogeneracja hal i magazynów wielkopowierzchniowych
 • Poprawa efektywności energetycznej i jakości energii elektrycznej dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań
 • Wentylacje mechaniczne i grawitacyjne hal na przykładzie urządzeń Uniwersal. Prezentacja przykładowych wentylatorów i wywietrzników dachowych w wykonaniu przeciwwybuchowym i standardowym
 • Wytapianie śniegu na dachach płaskich przy użyciu aluminiowych mat grzewczych AMG
 • Zabezpieczenie konstrukcji stalowej, przepustów instalacyjnych i tras kablowych w obiektach wielkokubaturowych i wysokiego składowania na przykładzie realizacji Fabryki Proszków Mlecznych Mlekovita 3 w Wysokiem Mazowieckiem

 


 

HALE PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNY

WARSZAWA 2018

 

 

HALE PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNY  

WROCŁAW 2018

 

 

22.03.2018 (czwartek) WARSZAWA

Sangate Hotel Airport

 

ul. Komitetu Obrony Robotników 32, 02-148 Warszawa

sala na parterze, w godz. 09.00-14.00

 

REJESTRACJA na konferencję

22 marca w WARSZAWIE:

 

 

 

 

28.03.2018 (środa) WROCŁAW

Wrocław Novotel & ibis 
Wrocław Centrum

ul. Powstańców Śląskich 7-7b, 53-332 Wrocław

sala na parterze, w godz. 09.00-14.30

 

REJESTRACJA na konferencję
28 marca we WROCŁAWIU:

 

 

 

08.00– Rejestracja Uczestników

09.30 – Rozpoczęcie Konferencji

 

08.00– Rejestracja Uczestników

09.00 – Rozpoczęcie Konferencji

 

PANEL I

Projektowanie hal i magazynów - konstrukcje, bezpieczeństwo, zaawansowane technologie

PANEL I

Projektowanie hal i magazynów - konstrukcje, bezpieczeństwo, zaawansowane technologie

 

 

 

 

 

 

 

09.30-11.30

1.       Rozwiązania z zakresu techniki przeładunku

2.       Panel Ekspercki DAFA: Wytyczne do oceny lekkich metalowych obudów ścian - inż. GRZEGORZ RODAK

3.    Odpowiedni dobór stalowych blach powlekanych w zależności od warunków środowiska oraz wymogów gwarancyjnych i estetycznych

4. Monitoring Dachów Płaskich  - wytyczne dla projektantów i wykonawców hal

5. Ochrona odgromowa hal przemysłowych i magazynów z zastosowaniem piorunochronów z wczesną emisją lidera GROMOSTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

09.00-11.15

1.       Panel Ekspercki: Problemy z prawidłową klasyfikacją kategorii odporności pożarowej dla budynków przemysłowych oraz salonów i serwisów samochodowych. .  Problemy z funkcjonalnością i zgodnością z przepisami pożarowymi dla komercyjnych hal logistyczno-magazynowych budowanych pod wynajem, dla wielu najemców. Znaczenie instalacji przeciwpożarowych w obiektach salonów i serwisów samochodowych - mgr inż. architekt ROBERT FEDEJKO

2. Asortyment firmy Hörmann przeznaczony dla budownictwa przemysłowego

3.  Energooszczędne systemy ogrzewania i klimatyzacji hali

4.       Panel Ekspercki DAFA: Wytyczne do oceny lekkich metalowych obudów ścian - inż. GRZEGORZ RODAK

5.       Odpowiedni dobór stalowych blach powlekanych w zależności od warunków środowiska oraz wymogów gwarancyjnych i estetycznych

6. Monitoring Dachów Płaskich  - wytyczne dla projektantów i wykonawców hal

 

11.30

 

Przerwa kawowa na konsultacje projektów oraz konsultacje w zakresie projektowania hal w oparciu o technologię BIM 

 

 

11.15

 

Przerwa kawowa na konsultacje projektów oraz konsultacje omawianych tematów 

PANEL II

Zaawansowane rozwiązania infrastruktury technicznej hal i magazynów. Monitoring wizyjny, detekcja dymu i ognia

PANEL II

Zaawansowane rozwiązania infrastruktury technicznej hal i magazynów. Monitoring wizyjny, detekcja dymu i ognia 

 

 

 

 

 

11.30-13.10

 

1.   Detekcja dymu i ognia w halach i magazynach za pomocą systemów zasysających i kamer wizyjnych

2. Znaczenie poprawnego doboru systemu wentylacji pożarowej w procesie inwestycyjnym i eksploatacji hal magazynowych

3. Poprawa efektywności energetycznej i jakości energii elektrycznej dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań

4. Energooszczędne systemy ogrzewania i klimatyzacji hali

5. Zaawansowane rozwiązania teletechniczne wykorzystywane w halach przemysłowych i magazynowych

 

 

 

 

 

11.35-12.50

 

1.  Czy system wentylacji pożarowej dla hali ma znaczenie i jak ważnym wyborem jest na początku procesu inwestycyjnego?

2.    Kompleksowe rozwiązania zasilania w energię elektryczną, oraz oświetlenie hal przemysłowych

3.   Poprawa efektywności energetycznej i jakości energii elektrycznej dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań

4. Filozofia BIM – Projektowanie systemów podciśnieniowych w 3D – z wykorzystaniem bibliotek Revit. Podciśnieniowy system odwodnienia dachów płaskich – RAINPLUS

5. Wentylacje mechaniczne i grawitacyjne hal na przykładzie urządzeń Uniwersal. Prezentacja przykładowych wentylatorów i wywietrzników dachowych w wykonaniu przeciwwybuchowym i standardowym

6. Wytapianie śniegu na dachach płaskich przy użyciu aluminiowych mat grzewczych AMG

 

13.10

 

Przerwa kawowa na konsultacje omawianych tematów oraz dodatkowo z zakresu: Kogeneracji hal i magazynów wielkopowierzchniowych oraz agregatów prądotwórczych i zasilaczy UPS 

 

 

12.50

 

Przerwa kawowa na konsultacje omawianych tematów oraz dodatkowo z zakresu: Kogeneracji hal i magazynów wielkopowierzchniowych oraz agregatów prądotwórczych i zasilaczy UPS 

 

PANEL III

Case Study: Budowa hali Mlekovity w Wysokiem Mazowieckiem

PANEL III

Case Study

 

 

13.10-14.30

 

1. Panel Ekspercki: 

 • ProSteel – Projektowanie Konstrukcji Stalowych w Procesie BIM - Michał Lipiński, Senior Application Engineer 

2. Panel Ekspercki: "Prawidłowe założenia projektowe, a koszty realizacji obiektów przemysłowych oraz  podstawowe zasady współpracy instalacji i urządzeń przeciwpożarowych na przykładzie realizacji obiektu Fabryki Proszków Mlecznych Mlekovita 3  w Wysokiem Mazowieckiem" - st. bryg w st. spocz. mgr inż. PIOTR JANUSZ GILEWSKI

 

 

 

12.50-14.30

 

1. Panel Ekspercki: 

 • ProSteel – Projektowanie Konstrukcji Stalowych w Procesie BIM - Michał Lipiński, Senior Application Engineer 

2. Panel Ekspercki:  Zabezpieczenie konstrukcji stalowej, przepustów instalacyjnych i tras kablowych w obiektach wielkokubaturowych i wysokiego składowania na przykładzie realizacji Fabryki Proszków Mlecznych Mlekovita 3 w Wysokiem Mazowieckiem

 

3. Panel Ekspercki:  Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych w świetle znowelizowanych przepisów okiem Biegłego Sądowego i ubezpieczycieli - mł bryg. w st. spocz. mgr inż. ALEKSANDER DEMCZUK

 

 

*Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu do dnia wydarzenia

 
JAK ZGŁOSIĆ 
UDZIAŁ W KONFERENCJI?
REZERWACJA WOLNYCH MIEJSC:
 
ZGŁOSZENIA ONLINE - LINKI POWYŻEJ
 
Zgłoszenia SMS i TELEFONICZNE:
TEL. 22 678 58 25, TEL/SMS 507 501 137 , SMS 500 66 22 37, 797 649 010
e-mail: rejestracja@strefauczestnika.pl 
(w celu przyjęcia zgłoszenia "sms/tel" wymagane podanie nazwy firmy, imię i nazwisko uczestnika, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail).  
Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.
Udział w Konferencji jest dobrowolny. Uczestnik rejestrujacy się na konferencje akceptuje warunki regulaminu konferencji 

__________________________

 

Kontakt Biuro Organizacyjne Konferencji:

DND Project, ul. Hodowlana 12, 03-543 Warszawa

tel. +48 22 678 58 25,  fax: +48 22 678 73 28, tel. 500 449 319

e-mail: biuro@dndproject.com.pl,  e-mail: biuro@dndproject.pl 

www.dndproject.pl

__________________________

 

Copyright by DND PROJECT*

*Program Wydarzenia oraz założenia programowe opracowane przez Prelegentów i Ekspertów konferencji objęte sa prawami autorskimi w/w. Wszelkie próby kopiowania, powielania lub korzystania z prezentowanych treści, materiałów itp. we własnym zakresie lub celach komercyjnych wydarzeń o podobnej tematyce, z uwagi na częste praktyki o znamionach nieuczciwej konkurencji bez zgody DND Project są zabronione, za wyłączeniem prasy i mediów informujących o wydarzeniu oraz podmiotów dysponujących zgodami Organizatora. Podstawa prawna Dz.U z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny, Dz.U. z dnia 6.06.1997 r. Kodeks Karny, Dz. U. z dnia 16.04.1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami, Dz.U. z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

 

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl