Kongres Pożarnictwa FIRE|POZNAŃ 2018 | 21.06.2018 POZNAŃ
0
0
1
1
dzień
1
1
7
7
godzin
0
0
4
4
minut
4
4
0
0
sekundy
 • 14 edycja Kongresu Pożarnictwa za nami

  Kongres Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017

 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • ARCHICAD na konferencjach DND
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • DND

  Konferencje, szkolenia, kongresy - z nami zawsze będziesz na bieżąco!

 • Jesteśmy na każdym etapie inwiestycji...

  Jesteśmy na każdym etapie inwestycji...

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

Kongres Pożarnictwa wraca do Poznania. Zapraszamy na FIRE | POZNAŃ 2018

 
Projektantów, prewentystów i najlepszych specjalistów różnych sektorów branż,
tym razem po dwóch latach nieobecności zapraszamy
do POZNANIA na coroczne spotkanie
poświęcone bezpieczeństwu pożarowemu budynków
Podczas kongresu oprócz bogatego programu prelekcji merytorycznych i technicznych,
nie zabraknie pokazów i testów rozwiązań oraz najnowszych informacji z pierwszej ręki odnośnie zmian w przepisach i normach oraz ich
prawidłowej interpretacji i stosowania w praktyce
  

 

 

21 CZERWCA 2018 - POZNAŃ

Hotel IBB Andersia Poznań**** w centrum Poznania

plac Andersa 3, 61-894 Poznań
Sala konferencyjna - 1 piętro
(vis a vis Stary Browar)
 
Tylko podczas Kongresu w Poznaniu
każdy z Uczestników otrzyma BEZPŁATNY BILET
na 15 lecie FIRE SECURITY EXPO
na PGE NARODOWY
w Warszawie
 
 
 

POKAZ - WUS Brzeziny

ZOSP RP Wytwórnia umundurowania strażackiego

podczas Kongresu FIRE POZNAŃ | 2018

PATRONI HONOROWI I MERYTORYCZNIRADA MERYTORYCZNA EKSPERTÓW

Ekspert FIRE | POZNAŃ 2018

Temat: Scenariusze pożarowe dla budynków użyteczności publicznej po zmianach przepisów

Wykładowca: dr inż. DARIUSZ RATAJCZAK

Ekspert i współautor przepisów w zakresie Nowych Warunków Technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Wieloletni wykładowca przedmiotu „bezpieczeństwo pożarowe budynków” w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz na Politechnice Warszawskiej. Przez 15 lat sprawował funkcję Dyrektora Biura Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Był odpowiedzialny za tworzenie i egzekwowanie przepisów przeciwpożarowych w Polsce. Przewodniczący Rady Redakcyjnej kwartalnika SITP „Ochrona Przeciwpożarowa” i Przewodniczący Grupy Roboczej „Bezpieczeństwo pożarowe” Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki

Ekspert FIRE | POZNAŃ 2018

Temat: Wymagania dla kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych w budownictwie – dyrektywa CPR oraz przepisy krajowe

Wykładowca: mł. bryg. mgr inż. Wojciech KLAPSA, Zastępca Kierownika Zespołu Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości CNBOP-PIB

 

Ekspert FIRE | POZNAŃ 2018

Temat: Zbiorniki przeciwpożarowe porównanie norm PN-82/B oraz PN-B-02857:2017 - wytyczne dla projektantów i instalatorów

Wykładowca: mgr inż. JACEK PODYMA, Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, (Platforma Aplikacji Przeciwpożarowych)


 REJESTRACJA na konferencję

Wydarzenie na którym
nie tylko warto ale trzeba być!
zasieg wydarzenia: makroregionalny, ogólnopolski, 
kategoria udziału w wydarzeniu: BEZPŁATNE
(udział bezpłatny objęty rezerwacją miejsc - w przypadku chęci udziału 
prosimy o zarezerwowanie miejsca poprzez link rejestracja online poniżej)
 
Zgłoszenia ONLINE - link poniżej

RADA TECHNOLOGICZNA
GŁÓWNI PARTNERZY TECHNOLOGICZNI3
 
 
 
 
 
 

 

Szczegółowa Agenda Wydarzenia

POZNAJ GŁÓWNE PUNKTY PROGRAMU

PANELE inżynierskie i formalne
 

PANEL I (09.00-10.55)

WYTYCZNE | WYBRANE ASPEKTY PROJEKTOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 • 09.00 CASE STUDY (Panel Rady Technologicznej): Aluminiowo-szklane przegrody ognioodporne jako oddzielenia stref pożarowych i dróg ewakuacji. Uwarunkowania, możliwości techniczne, dostępne rozwiązania oraz przykłady realizacji 
 • 09.30 CASE STUDY (Panel Rady Technologicznej): Na co zwracać uwagę przy projektowaniu akustycznych i przeciwpożarowych systemów mobilnych. Błędy projektowe, uwagi praktyczne, normy akustyczne - błędy interpretacyjne - prawidłowa interpretacja zapisów 
 • 10.00 Projektowanie planów ewakuacyjnych oraz instalacji ppoż
 • 10.10 CASE STUDY (Panel Rady Technologicznej): Systemy detekcji gazów wybuchowych w odniesieniu do wymagań stawianych urządzeniom przeciwpożarowym   
  • Rozporządzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów
  • Wymagana stawiane urządzeniom przeciwpożarowym
  • ATEX/Dyrektywa 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.
  • Systemy detekcji gazów wybuchowych w odniesieniu do wymagań stawianych urządzeniom przeciwpożarowym.
  • Urządzenia wchodzące w skład sytemu detekcji gazów dopuszczone do użytkowania w strefach zagrożonych wybuchem gazów (DEX). DEX – klasy temperaturowe itd. (Ex db IIC T4, T6).
  • Rodzaje sensorów stosowanych w detektorach typu DEX, ograniczenia w ich stosowaniu (półprzewodnik, katalityczny, IR).
  • Przykłady zastosowań – studium przypadku dla kotłownii, akumulatorownii, obiektu przemysłowego
  • Zagrożenia przy wybuchu gazu (metan, propan-butan, wodór).
  • Kontrola działania systemów detekcji gazów wybuchowych w świetle Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów.
 • 10.40 WPROWADZENIE DO POKAZU: Zabezpieczenie urządzeń, maszyn, pomieszczeń przed pożarem stałymi urządzeniami gaśniczymi gazowymi – INERGEN®, FIRE TRACE, REACTION, FIRE-X BALL, niskociśnieniową mgłą wodną TYCO (Pokaz odbędzie się przed Hotelem)
10.55-11.15 Przerwa na kawę, konsultacje i testy rozwiązań 
 
 
PANEL II (11.15-13.20)
INTEGRACJA I WSPÓŁDZIAŁANIE SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA BUDYNKU. MONITORING I KONTROLA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ POŻARU
 • 11.15 Panel Rady Programowej - CNBOP-PIB: Wymagania dla kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych w budownictwie – dyrektywa CPR oraz przepisy krajowe -  Wykładowca: mł. bryg. mgr inż. Wojciech KLAPSA, Zastępca Kierownika Zespołu Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości CNBOP-PIB
 • 11.45 Panel Rady Technologicznej: Dobór rozwiązań pasywnych zabezpieczeń przeciwpożarowych z uwzględnieniem wymagań projektowych i uwarunkowań budowlanych dla przemysłu, górnictwa i energetyki. Wytyczne dla firm projektujących i wykonujących bierne zabezpieczenia p.poż. - błędy koncepcyjne i wykonawcze  
  • Ochrona przeciwpożarowa w przepisach i normach
  • Krzywe temperaturowe i ich dobór uwzględniający scenariusze pożarowe i wymogi stawiane elementom budowlanym.
  • Klasa E30,60,90 -  to samo oznakowanie, różne wymagania
  • Indywidualna dokumentacja techniczna. Podstawy prawne na których można wydawać indywidualną dokumentację techniczną, wymogi dotyczące zawartości merytorycznej indywidualnej dokumentacji technicznej.
  • Użycie różnych systemów przepustów przez różne firmy instalacyjne na jednym obiekcie dla jednego typu instalacji. Wady i zalety takiego rozwiązania.
  • Prowadzenie i koordynacji prac na dużej budowie obiektu energetycznego
  • Przepusty instalacyjne do zastosowania w podniesionych podłogach technicznych
  • Ochrona przeciwpożarowa w przemyśle i energetyce
  • Sposoby wykonania „ fire stopów” z wykorzystaniem certyfikowanych farb ognioochronnych
  • Wykonanie przegród przeciwpożarowych w Elektrowniach i tunelach
  • Impulsy elektromagnetyczne - rozwiązania dla przemysłu, górnictwa i sektora militarnego
 • 12.15 Nowoczesne kable ognioodporne do wszelkich instalacji elektrycznych ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznych instalacji przeciwpożarowych
 • 12.30 Dodatkowa ochrona przeciwpożarowa w budynkach 
 • 12.40 Kurtyny dymowe w obiektach PM i ZL – Zagadnienia projektowe (Eksperci Mercor) 
 • 13.00 System Alarmu Pożaru FAS. Współdziałanie systemów bezpieczeństwa budynku
13.20-13.40 Przerwa na kawę, konsultacje i testy rozwiązań 
 
PANEL III (13.40-15.30)
WYTYCZNE I NORMY W PRAKTYCE | SCENARIUSZE POŻAROWE PO ZMIANACH PRZEPISÓW 
 • 13.40 Wielogazowe, wielopunktowe systemy detekcji CO/LPG…NO2….w garażach i parkingach podziemnych 
 • 13.50 Panel Rady Programowej - Zbiorniki przeciwpożarowe porównanie norm PN-82/B oraz PN-B-02857:2017 - wytyczne dla projektantów i instalatorów -  Wykładowca: mgr inż. JACEK PODYMA, Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, Platforma Aplikacji Przeciwpożarowych PAP24.PL
 • 14.20 Zbiorniki zapasu wody ppoż. i technologicznej - projektowanie, montaż i konserwacja w praktyce
 • 14.30 Panel Rady Programowej Scenariusze pożarowe dla budynków użyteczności publicznej po zmianach przepisów -  Wykładowca: dr inż. DARIUSZ RATAJCZAK Ekspert i współautor przepisów w zakresie Nowych Warunków Technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Wieloletni wykładowca przedmiotu „bezpieczeństwo pożarowe budynków” w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz na Politechnice Warszawskiej. Przez 15 lat sprawował funkcję Dyrektora Biura Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Był odpowiedzialny za tworzenie i egzekwowanie przepisów przeciwpożarowych w Polsce. Przewodniczący Rady Redakcyjnej kwartalnika SITP „Ochrona Przeciwpożarowa” i Przewodniczący Grupy Roboczej „Bezpieczeństwo pożarowe” Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki
15.30 Oficjalne zakończenie Kongresu
 
Dodatkowe materiały dla Projektantów do pobrania w Recepcji Kongresu:
Drzwi przeciwpożarowe EI30/EI60,  antywłamaniowe EI30, stalowe EI30, EI60
 
Tel-Poż-System ISKRA Poznań podczas Kongresu FIRE POZNAŃ 2018
Profesjonalna i kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bhp

RABAT NA ZAKUPY W SKLEPIE Z ULOTKĄ ISKRA OTRZYMANĄ PODCZAS KONGRESU

 
 
 
Uczestnicy podczas FIRE POZNAŃ 2018 otrzymają wersje testowe programu
 

 
 
 
Lokalizacja i Dojazd:
 
 

Hotel IBB Andersia Poznań**** w centrum Poznania
plac Andersa 3, 61-894 Poznań
Sala konferencyjna - 1 piętro
(vis a vis Stary Browar)

Parkingi:
Trzy możliwości parkowania - parking hotelowy 40 miejsc ogólnodostępnych dla gości konferencyjnych i hotelowych (Koszt parkingu to 7 PLN brutto/h - najdroższa opcja, hotel nie udziela zniżek). Alternatywnie parking Green Parking znajdujący się tuż obok Hotelu lub parking Centrum Handlowego Stary Browar zlokalizowanego po drugiej stronie ulicy - PARKING STARY BROWAR

Dojazd samochodem: lokalizator na stronie hotelu
 
Hotele objęte zniżką: Zniżka 10% od ceny dnia na hasło
 

NOVOTEL POZNAŃ CENTRUM Hotel

Plac Andersa 1, 61-898 Poznań, Poland

Tel: +48 (61) 858 71 52

H3376-RE@accor.com
 
 
 
JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ W KONGRESIE?
REZERWACJA WOLNYCH MIEJSC:

Zgłoszenia ONLINE - link poniżej
Zgłoszenia SMS i TELEFONICZNE:
TEL. 22 678 58 25, TEL/SMS 507 501 137 , SMS 500 66 22 37, 797 649 010
e-mail: biuro@kongrespozarnictwa.pl
(w celu przyjęcia zgłoszenia "sms/tel" wymagane podanie nazwy firmy, imię i nazwisko uczestnika, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail).  
Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.
 
 

Kontakt Biuro Organizacyjne Konferencji:

DND Project, ul. Hodowlana 12, 03-543 Warszawa

tel. +48 22 678 58 25,  fax: +48 22 678 73 28, tel. 500 449 319

e-mail: biuro@dndproject.com.pl,  e-mail: biuro@dndproject.pl 

www.dndproject.pl

 


 

 

 Copyright by DND PROJECT*

*Program Wydarzenia oraz założenia programowe opracowane przez Prelegentów i Ekspertów konferencji objęte sa prawami autorskimi w/w. Wszelkie próby kopiowania, powielania lub korzystania z prezentowanych treści, materiałów itp. we własnym zakresie lub celach komercyjnych wydarzeń o podobnej tematyce, z uwagi na częste praktyki o znamionach nieuczciwej konkurencji bez zgody DND Project są zabronione, za wyłączeniem prasy i mediów informujących o wydarzeniu oraz podmiotów dysponujących zgodami Organizatora. Podstawa prawna Dz.U z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny, Dz.U. z dnia 6.06.1997 r. Kodeks Karny, Dz. U. z dnia 16.04.1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami, Dz.U. z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl