Kongres Pożarnictwa FIRE|POZNAŃ 2018 | 21.06.2018 POZNAŃ
2
2
5
5
dni
1
1
9
9
godzin
0
0
5
5
minut
1
1
9
9
sekundy
 • 14 edycja Kongresu Pożarnictwa za nami

  Kongres Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017

 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • ARCHICAD na konferencjach DND
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • DND

  Konferencje, szkolenia, kongresy - z nami zawsze będziesz na bieżąco!

 • Jesteśmy na każdym etapie inwiestycji...

  Jesteśmy na każdym etapie inwestycji...

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

Bezpieczeństwo pożarowe - dźwigi zgodne z normą EN 81-72 podczas Targów EURO-LIFT (2-4 X 2018)


Bezpieczeństwo pożarowe - dźwigi zgodne z normą EN 81-72. Konferencja otwierająca V Międzynarodowe Targi Dźwigów EURO-LIFT (2-4 X 2018)

Wymagania dla dźwigów w budynkach na wypadek pożaru w oparciu o polskie przepisy i nowe europejskie normyto jeden z wiodących tematów konferencji otwierającej tegoroczne targi EURO-LIFT 2018 w Kielcach. Wprowadzenie nowych europejskich norm EN 81-20 i EN 81-50 mających na celu poprawę bezpieczeństwa i dostępności dźwigów dla użytkowników i pracowników serwisu, zaktualizowane wymogi dotyczące budowy i instalacji dźwigów, wymagane testy i badania, dotyczące niektórych elementów dźwigów a także zbiór nowych wytycznych w zakresie projektowania budynków zgodne z normą EN 81-72 wymusza na projektantach, instalatorach i konserwatorach dźwigów m.in. wprowadzania koniecznych elementów  dostosowanych do wymogów normy spełniających wymagane standardy palności i wodoodporności.

Podczas konferencji omówione zostaną m.in.

1.    Wymagania dla dźwigów w budynkach na wypadek pożaru w oparciu o przepisy i normy

·         przepisy prawa i normy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów

·         wymagania dla dźwigów na wypadek pożaru

·         przypadki kiedy dźwig powinien mieć drzwi przeciwpożarowe

o   - garaż

o   - klatka schodowa z oddymianiem grawitacyjnym

o   - przedsionek przeciwpożarowy

o   - granica stref pożarowych

·         zasilanie dla dźwigów do wykonania jazdy pożarowej (wskazania normowe, propozycje rozwiązań)

·         jak poprawnie ustalić poziom ewakuacyjny dla dźwigu wymagany normą, zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku sytuacji kryzysowej

·         Dźwigi obsługujące wydzielone strefy bezpieczeństwa. Dźwigi dla straży pożarnej - przypadek szczególny - wymagania przepisów i normy PN-EN 81.72

·         Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów

2.    Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych.

3.    Windy w szpitalach – wytyczne ewakuacji osób niepełnosprawnych. Czy windy mogą stanowić drogę ewakuacyjną dla osób niepełnosprawnych w obiekcie użyteczności publicznej?

4.    Dźwigi zgodne z normą EN 81-72 wyposażone są w drzwi pożarowe i drabiny służące działaniom ratowniczym

5.    Czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo, wydłużenie żywotności oraz obniżenie kosztów eksploatacji wind.

6.    Wybrane zagadnienia projektowania dźwigów elektrycznych i hydraulicznych - nośność konstrukcji

7.    Likwidacja szkód spowodowanych przez pożar z punktu widzenia ubezpieczyciela i biegłego sądowego

Na potrzeby konferencji przygotowana będzie specjalna „Strefa Testów: FIRE-LIFT©” podczas której zaprezentowane zostaną rozwiązania w obszarze wyposażenia budynków w nowoczesne technologie dźwigowe, systemy kontroli i bezpieczeństwa oraz montażu i konserwacji spełniające obowiązujące wymogi formalno-prawne.

Ilość miejsc limitowana. Koszt udziału w konferencji 100 zł brutto/os. Bilety do nabycia: www.dndproject.com.pl/

Organizator: DND Project. Partnerzy Konferencji: Wydawnictwo EWIT (Magazyn DŹWIG i Magazyn EUROPERKING), Targi Kielce S.A.

 

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl