HALE PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNY | KATOWICE 2018 - 20.09.2018 KATOWICE
0
0
1
1
dzień
0
0
3
3
godzin
4
4
2
2
minut
4
4
4
4
sekundy
 • 14 edycja Kongresu Pożarnictwa za nami

  Kongres Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017

 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • ARCHICAD na konferencjach DND
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • DND

  Konferencje, szkolenia, kongresy - z nami zawsze będziesz na bieżąco!

 • Jesteśmy na każdym etapie inwiestycji...

  Jesteśmy na każdym etapie inwestycji...

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

FIRE|LIFT 2018 - Bezpieczeństwo pożarowe - dźwigi zgodne z normą EN 81-72 podczas Targów EURO-LIFT (2-4 X 2018)


FIRE|LIFT 2018 - Bezpieczeństwo pożarowe - dźwigi zgodne z normą EN 81-72. Konferencja w ramach V Międzynarodowych Targów Dźwigów EURO-LIFT (2-4 X 2018)

Wymagania dla dźwigów w budynkach na wypadek pożaru w oparciu o polskie przepisy i nowe europejskie normyto jeden z wiodących tematów konferencji otwierającej tegoroczne targi EURO-LIFT 2018 w Kielcach. Wprowadzenie nowych europejskich norm EN 81-20 i EN 81-50 mających na celu poprawę bezpieczeństwa i dostępności dźwigów dla użytkowników i pracowników serwisu, zaktualizowane wymogi dotyczące budowy i instalacji dźwigów, wymagane testy i badania, dotyczące niektórych elementów dźwigów a także zbiór nowych wytycznych w zakresie projektowania budynków zgodne z normą EN 81-72 wymusza na projektantach, instalatorach i konserwatorach dźwigów m.in. wprowadzania koniecznych elementów  dostosowanych do wymogów normy spełniających wymagane standardy palności i wodoodporności.

Podczas konferencji omówione zostaną m.in.

1.    Wymagania dla dźwigów w budynkach na wypadek pożaru w oparciu o przepisy i normy

·         przepisy prawa i normy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów

·         wymagania dla dźwigów na wypadek pożaru

·         przypadki kiedy dźwig powinien mieć drzwi przeciwpożarowe

o   - garaż

o   - klatka schodowa z oddymianiem grawitacyjnym

o   - przedsionek przeciwpożarowy

o   - granica stref pożarowych

·         zasilanie dla dźwigów do wykonania jazdy pożarowej (wskazania normowe, propozycje rozwiązań)

·         jak poprawnie ustalić poziom ewakuacyjny dla dźwigu wymagany normą, zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku sytuacji kryzysowej

·         Dźwigi obsługujące wydzielone strefy bezpieczeństwa. Dźwigi dla straży pożarnej - przypadek szczególny - wymagania przepisów i normy PN-EN 81.72

·         Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów

2.    Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych.

3.    Windy w szpitalach – wytyczne ewakuacji osób niepełnosprawnych. Czy windy mogą stanowić drogę ewakuacyjną dla osób niepełnosprawnych w obiekcie użyteczności publicznej?

4.    Dźwigi zgodne z normą EN 81-72 wyposażone są w drzwi pożarowe i drabiny służące działaniom ratowniczym

5.    Czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo, wydłużenie żywotności oraz obniżenie kosztów eksploatacji wind.

6.    Wybrane zagadnienia projektowania dźwigów elektrycznych i hydraulicznych - nośność konstrukcji

7.    Likwidacja szkód spowodowanych przez pożar z punktu widzenia ubezpieczyciela i biegłego sądowego

Na potrzeby konferencji przygotowana będzie specjalna „Strefa Testów: FIRE-LIFT©” podczas której zaprezentowane zostaną rozwiązania w obszarze wyposażenia budynków w nowoczesne technologie dźwigowe, systemy kontroli i bezpieczeństwa oraz montażu i konserwacji spełniające obowiązujące wymogi formalno-prawne.

Ilość miejsc limitowana. Koszt udziału w konferencji 100 zł brutto/os. Bilety do nabycia: www.dndproject.com.pl/

Organizator: DND Project. Partnerzy Konferencji: Wydawnictwo EWIT (Magazyn DŹWIG i Magazyn EUROPERKING), Targi Kielce S.A.

 

Szczegółowy Program konferencji FIRE|LIFT 2018 - dostępny wkrótce

JAK ZGŁOSIĆ  UDZIAŁ W KONFERENCJI?

REZERWACJA WOLNYCH MIEJSC:

Zgłoszenia ONLINE - link poniżej
 
Rejestracja Online możliwa od 20.08.2018
 
Zgłoszenia SMS i TELEFONICZNE:
TEL. 22 678 58 25, TEL/SMS 507 501 137 , SMS 500 66 22 37
e-mail: rejestracja@strefauczestnika.pl
(w celu przyjęcia zgłoszenia "sms/tel" wymagane podanie nazwy firmy, imię i nazwisko uczestnika, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail).  
Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.
 
 

Kontakt Biuro Organizacyjne Konferencji:

DND Project, ul. Hodowlana 12, 03-543 Warszawa

tel. +48 22 678 58 25,  fax: +48 22 678 73 28, tel. 500 449 319

e-mail: biuro@dndproject.com.pl,  e-mail: biuro@dndproject.pl 

www.dndproject.pl

 


 

 

 Copyright by DND PROJECT*

 

*Program Wydarzenia oraz założenia programowe opracowane przez Prelegentów i Ekspertów konferencji objęte sa prawami autorskimi w/w. Wszelkie próby kopiowania, powielania lub korzystania z prezentowanych treści, materiałów itp. we własnym zakresie lub celach komercyjnych wydarzeń o podobnej tematyce, z uwagi na częste praktyki o znamionach nieuczciwej konkurencji bez zgody DND Project są zabronione, za wyłączeniem prasy i mediów informujących o wydarzeniu oraz podmiotów dysponujących zgodami Organizatora. Podstawa prawna Dz.U z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny, Dz.U. z dnia 6.06.1997 r. Kodeks Karny, Dz. U. z dnia 16.04.1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami, Dz.U. z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl