Zapisy na Kongres Pożarnictwa na 23 lipca 2015 roku rozpoczęte

 

REJESTRACJA na Kongres Pożarnictwa, który odbędzie się 23 lipca 2015 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie ROZPOCZĘTA.

Kongres Pożarnictwa to największa konferencja poświęcona popularyzacji ochrony pożarowej w Polsce. Lata tradycji i zaufania w celu zwiększenia świadomości pożarowej w kraju. Liderzy branży zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej, ponad 1000 specjalistów w zakresie projektowania, inwestycji budowlanych oraz prewencji pożarowej.

 

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

 

Już wkrótce bo 23 lipca br. na Stadionie Narodowym w Warszawie pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy będzie miała miejsce 12 edycja Ogólnopolskiego Kongresu Pożarnictwa – największego wydarzenia w branży ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Specjalistyczne wykłady, pokazy ratownictwa technicznego, medycznego – udzielania pierwszej pomocy, technik gaszenia, warsztaty „praktyka” oraz najlepsi z branży eksperci to tylko przedsmak tego co wydarzy się w tym dniu. Stadion Narodowy kojarzony przede wszystkim z piłką nożną przejmą na ten dzień znawcy ochrony przeciwpożarowej.

 

Dzień Specjalisty podczas Kongresu

 

Wśród gości kongresu nie zabraknie czołowych biur projektowych, architektów, instalatorów i integratorów systemów; przedsiębiorstw budowlanych, techników, inżynierów i konsultantów ds. zabezpieczeń pożarowych; przedstawicieli ministerstw i samorządów czy też pracowników pionów i służb technicznych sektora budownictwa, przemysłu i energetyki a także w głównej mierze przedstawicieli Komend PSP i OSP z całej Polski.


Bogaty program wykładów, w tym merytorycznych, ukierunkowany będzie na zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową i bezpieczeństwem energetycznym w budownictwie i przemyśle, a szczególnie zapobieganiu pożarom i awariom oraz prawidłowemu projektowaniu nowoczesnych obiektów budowlanych. Organizatorzy zadbali o staranny dobór tematów nie tylko pod kątem ich atrakcyjności merytorycznej, ale przede wszystkim pokazania od strony praktycznej.
Oprawę merytoryczną zapewnią Goście Specjalni Kongresu - eksperci i specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa i prewencji przeciwpożarowej: nadbryg. w st. spocz. prof. dr Ryszard Grosset, mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Ogrodnik, mgr inż. Jerzy Ciszewski, mgr inż. poż. Tadeusz Cisek, mgr inż. Aleksander Migut oraz mgr inż. Józef Seweryn. Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru – wymóg formalny czy rzeczywiste przygotowanie budynku do zdarzeń nagłych, ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń – problemy obliczeniowe, projektowanie aranżacji przestrzeni biurowej w budynkach w aspekcie ochrony przeciwpożarowej czy nowoczesne i efektywne systemy gaśnicze  to zaledwie jedna z wielu propozycji Kongresu.

 

PRZEGLĄD NOWOŚCI RYNKOWYCH.

Pokazy technik gaśniczych, ratownictwa medycznego, sprzętu i wyposażenia Jednostek Straży Pożarnych

Tak, jak w poprzednich edycjach, i tym razem konferencji towarzyszyć będzie WYSTAWA  WIODĄCYCH DOSTAWCÓW ROZWIĄZAŃ I SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH. Oprócz stałych punktów ubiegłorocznej edycji, nowością tegorocznej z całą pewnością będzie Strefa Praktyka podczas której równolegle z konferencją prowadzone będą Warsztaty Techniczne. Specjalną propozycję dla Uczestników przygotowały również Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urządu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Wydział Projektów Miejskich Urzędu m.st. Warszawy  czy  Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej i Międzynarodowe Stowarzyszenie Oficerów Pożarnictwa IFOA. Uczestnicy będą mogli zasięgnąć porad i konsultacji z zakresu prawa budowlanego, finansowania inwestycji oraz dobrych praktyk w zakresie projektowania i montażu systemów. Warto nadmienić iż tegoroczny Kongres Honorowym Patronatem objęła również PIIB Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Konsulat Honorowy Finlandii oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej. 

Oko w Oko z Rzeczoznawcą

Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej budynków są niezwykle rozbudowane, stosunkowo zawiłe i nie jednokrotnie niespójne, a problem z odbiorami wielu inwestorom w Polsce spędza sen z powiek. W odpowiedzi na oczekiwania i po raz pierwszy w Polsce, absolutny debiut podczas Kongresu Pożarnictwa będzie miał projekt OKO W OKO Z RZECZOZNAWCĄ przygotowany przez Organizatora Kongresu, podczas którego wychodząc naprzeciw problemom projektantów i inwestorów, gremium rzeczoznawców reprezentowane przez Zespół Rzeczoznawców ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Inżynierów Pożarnictwa PROTECT, SIBP Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego, Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX oraz Zespół Rzeczoznawców DAAL wystąpi w innym niż dotychczas charakterze tj. Eksperta-Konsultanta, z którym goście kongresu będą mogli spotkać się, wymienić doświadczenia, zasięgnąć opinii i porad w dziedzinie pożarnictwa. Ten nowatorski projekt będący odpowiedzią na oczekiwania wielu inwestorów i branży z pewnością będzie powielany przez innych organizatorów konferencji. Wśród debiutów tegorocznego kongresu polską premierę będzie miał długo oczekiwany przez Architektów i Projektantów ArchiCAD 19 oraz Poradnik Projektowania Aranżacji Przestrzeni w Budynkach Biurowych opracowany przez Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego SIBP.

 

Technologia BIM w służbie bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Czym właściwie jest BIM? Na czym polega projektowanie w technologii BIM? Z terminem tym spotykamy się coraz częściej. Budownictwo to sektor, który musi sprostać stale rosnącym wymaganiom. Konsekwencją zmian i rozwoju jest ciągłe ulepszanie rozwiązań. To koncepcja, która zrewolucjonizowała podejście do projektowania, realizacji inwestycji i zarządzania budynkiem. Recepta na kłopoty z koordynacją międzybranżową w dokumentacji budowlanej, problemy ze spójnością w projektach, kolizje i wiele innych. Nazwa "BIM" robi karierę. Chyba wszyscy interesujący się nowymi technologiami związanymi z projektowaniem, integracją systemów i budownictwem już się z tą nazwą zetknęli, lecz wciąż jeszcze niewiele osób zdaje sobie sprawę, na czym właściwie polega technologia BIM, jak bardzo jest innowacyjna, jaka jest jej teraźniejszość i przede wszystkim, jaka jest jej przyszłość. Przyszłość która usprawni proces inwestycyjny, począwszy od projektowania, przez harmonogramy i kosztorysowanie, aż po kompleksową realizację i zarządzanie obiektem.

W trakcie kongresu mgr inż. Jakub Kulig – BIM Project Manager, Robobat Polska Certyfikowany trener Autodesk. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, gdzie zdobył nagrodę im. prof. K. Szewczyka za wybitne osiągnięcia w nauce. Od 2008 roku należy do zespołu Wsparcia Technicznego Robobat Polska. Przeprowadził liczne asysty projektowe, projekty polegające na wdrażaniu oprogramowania inżynierskiego oraz konsultacje związane z międzybranżowym przepływem informacji. Autor licznych opracowań traktujących o integracji międzybranżowej oraz prelegent na wielu konferencjach o tematyce BIM w kraju i za granicą poprowadzi prezentację „Technologia BIM w służbie bezpieczeństwa przeciwpożarowego”, w trakcie której przedstawi najnowsze rozwiązania technologiczne, zapewniające bezpieczeństwo i właściwe działanie służ ratunkowych podczas sytuacji kryzysowej oraz wskazanie atutów posiadania przez służby ratunkowe modelu 3D obiektu wraz z możliwością wykonania potrzebnych analiz i symulacji. Podczas prezentacji zostaną omówione następujące tematy: Model 3D budynkuAutodesk Revit, Plan ewakuacjiAutodesk Navisworks, Analiza rozprzestrzeniania i odprowadzania dymu, rozkładu temperatury - Autodesk Simulation CFD, Analiza FDS - zachowanie ognia i dymu w budynkuAutodesk Project Scorch.

 

INTEGROWAĆ CZY NIE INTEGROWAĆ? – systemy sygnalizacji pożarowej a automatyka pożarowa.

Podczas kongresu nie zabraknie tematów dla instalatorów, elektroinstalatorów,  ale też  projektantów i integratorów instalacji niskoprądowych. INTEGROWAĆ CZY NIE INTEGROWAĆ? na to pytanie odpowie mgr inż. Mariusz Radoszewski - wysokiej klasy specjalista w branży zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jako inżynier wsparcia technicznego związany zawodowo od 14 lat z firmą Polon-Alfa w Bydgoszczy. Wykładowca i wielokrotny prelegent na krajowych i zagranicznych konferencjach oraz sympozjach. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wydawanych na łamach czasopism branżowych oraz w mediach elektronicznych. W programie pojawią się także zagadnienia związane z zapobieganiem awariom przemysłowym, przegrodom przeciwogniowym, wewnętrznym i zewnętrznym zespołom pompowym czy systemom hydrantowym. Wśród nowości pojawią się m.in. nowe technologie w zakresie zabezpieczenia kabli i przewodów, hybrydowe i zasysające systemy detekcji dymu i pożaru, nowości w systemie bezpieczeństwa pożarowego E-90, systemów zasilania gwarantowanego, obowiązków użytkownika w zakresie dozoru i utrzymania oświetlenia awaryjnego badań i symulacji detekcja gazów CO i LPG i sterowania wentylacją w garażach i parkingach które omówi mgr inż. Iwona Żupańska Hekato Electronics oraz dr inż. Dorota Brzezińska Ekspert i Wykładowca Politechniki Łódzkiej, Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy, Współautorka m.in. poradnika "Wentylacja pożarowa budynków wysokich i wysokościowych" oraz „Oddymianie obiektów po nowelizacji przepisów techniczno-budowlanych”.  Wśród Prelegentów nie zabraknie również mgr inż. Marka Kośmider - Kierownika Działu SSP MIWI URMET który omówi systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru firmy HOCHIKI.

Kongres Pożarnictwa to jedna z największych, jeśli nie największa jednodniowa konferencja poświęcona popularyzacji i zwiększaniu świadomości ochrony pożarowej w Polsce. To szansa spotkania, ponad 1000 specjalistów w zakresie projektowania, inwestycji budowlanych oraz prewencji pożarowej. Jeżeli chcesz spotkać się z kolegami z branży, wymienić poglądy, podzielić się wiedzą i doświadczeniami z innymi uczestnikami, to nie może Cię zabraknąć na tej konferencji!

 

 

 

 

 

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl