FIRE|EXPO 2016 - PGE Stadion Narodowy

Wydarzenie roku 2016 nadchodzi wielkimi krokami....
Kongres Pożarnictwa FIRE|EXPO 2016  - PGE Stadion Narodowy!
Zarezerwuj swój czas!

 

Przed nami trzy ważne daty lipca 2016. Szczyt NATO poświęcony utrzymaniu bezpieczeństwa na świecie, Światowe Dni Młodzieży - wymagające specjalnych procedur bezpieczeństwa oraz w samym centrum tych wydarzeń 21 lipca br. największa specjalistyczna konferencja poświęcona bezpieczeństwu pożarowemu  - Kongres Pożarnictwa FIRE|EXPO 2016. W samym sercu Warszawy, na PGE STADIONIE NARODOWYM, miejscu prestiżowym, doskonałym pod względem wizerunkowym, lokalizacyjnym i komunikacyjnym zapewniającym niezwykle wysoki i nowoczesny standard dla tego typu rangi wydarzeń już po raz trzynasty spotkają się liderzy światowych marek zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej, projektanci oraz specjaliści ds. p.poż podczas tego największego wydarzenia branży ochrony przeciwpożarowej w Polsce.

 

RADA PROGRAMOWA FIRE|EXPO2016:

 • prof. dr hab.inż arch. EWA KURYŁOWICZ, Wiceprezes Zarządu Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o. Generalny Projektant, Kierownik Zakładu Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej
 • nadbryg. prof. nadzw. dr RYSZARD GROSSET - SGSP Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • prof. nadzw. dr hab. inż. ADAM MARKOWSKI, Politechnika Łódzka
 • st. bryg. prof. dr hab. MARZENA PÓŁKA, Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, SGSP Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • dr hab. inż. ANDRZEJ WOLFF, Ekspert ds. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego
 • dr inż. DARIUSZ RATAJCZAK, Niezależny ekspert, współautor przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego
 • dr inż. DOROTA BRZEZIŃSKA, Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
 • dr inż. JAROSŁAW WIATR Politechnika Białostocka
 • st. bryg. mgr inż. MAREK PODGÓRSKI, Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, były Zastępca Dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń w KG PSP
 • bryg. mgr inż. DANIEL MAŁOZIĘĆ, Kierownik Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości – BW CNBOP-PIB
 • bryg. dr inż. DARIUSZ WRÓBLEWSKI - Dyrektor CNBOP-PIB
 • bryg. w st. spocz. mgr inż. JERZY CISZEWSKI, Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX
 • bryg. w st. spocz. mgr inż. JANUSZ SAWICKI, Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX
 • mł. bryg. dr inż. PRZEMYSŁAW KUBICA, Kierownik Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń SGSP Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • mgr SYLWIA KRAWCZYŃSKA - Z-ca Dyrektora ds. Badań I Rozwoju CNBOP-PIB
 • mgr inż. arch. PIOTR ŻABICKI - Associate, Kierownik Projektu Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o., Rzeczoznawca IARP, Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie
 • mgr inż. TOMASZ POPIELARCZYK - Z-ca Kierownika Zespołu Laboratoriów BA CNBOP-PIB
 • mgr inż. Tomasz SOWA - Specjalista z Zespołu Laboratoriów  Sygnalizacji pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA)
 • mgr inż. Urszula GARLIŃSKA -  Specjalista z Zespołu Laboratoriów  Sygnalizacji pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA)

 

DZIEŃ SPECJALISTY PODCZAS KONGRESU – NIE MOŻE CIĘ ZABRAKNĄĆ

Specjalistyczne wykłady, pokazy ratownictwa technicznego, medycznego – udzielania pierwszej pomocy, technik gaszenia, wizualizacje czy integracja systemów, pokaz samochodów strażackich i mobilnych zapór przeciwpowodziowych, warsztaty przygotowane przez najwyższej klasy państwowe instytuty naukowe oraz świeże i nurtujące zagadnienia, których oczekują nasi uczestnicy to tylko przedsmak tego co wydarzy się w tym dniu. Dzień Specjalisty podczas Kongresu to już stały punkt Kongresu. Trzynasta edycja, nowa odsłona, 5 aren tematycznych, najważniejszy liderzy branży w jednym czasie i miejscu, debiuty roku 2016, 20 uznanych ekspertów, 60 panelistów i znawców branży, goście specjalni, rzeczoznawcy ds. ppoż oraz szereg imprez towarzyszących Kongresowi to zaledwie cześć programu kongresu. Konferencja z roku na rok "rozrasta" się coraz bardziej o czym świadczy chociażby bogaty panel techniczno-naukowy - „ARENA NAUKOWA” opracowany przez Radę Programową Kongresu realizowany równolegle do głównego panelu kongresu w formie warsztatów i seminariów naukowo-technicznych.

 

Bogaty program wykładów w tym roku skupiać się będzie na zagadnieniach związanych z ochroną przeciwpożarową i bezpieczeństwem energetycznym w budownictwie i przemyśle, a szczególnie zapobieganiu pożarom i awariom przemysłowym i wyzwaniom oraz problemom związanym z projektowaniem nowoczesnych obiektów budowlanych. Wspomnieć należy chociażby o bloku dedykowanych warsztatów przygotowanych specjalnie na potrzeby kongresu przez Ekspertów  CNBOP PIB n.b. Dźwiękowych systemów ostrzegawczych – wymagań, podstawowych parametrów, doboru i podzespołów dedykowanych. Organizatorzy zadbali o staranny dobór tematów, nie tylko pod kątem ich atrakcyjności merytorycznej, ale również ukazania występujących problemów od strony praktycznej w postaci pokazów, wizualizacji i funkcjonowania zintegrowanych systemów pożarowych w czasie rzeczywistym.

 

 

  ____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE KONGRESOWI FIRE|EXPO 2016

 • WARSZTATY POŻAROWE POLON-ALFA
 • WARSZTATY NODEX - Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Warsztaty BMS
 • PANEL CNBOP-PIB WARSZTATY - Wykorzystanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych w procesie ewakuacji ludzi  z obiektów budowlanych podczas sytuacji kryzysowych
 • Akcja specjalna Kongresu Pożarnictwa, Dar Serca HDK PCK oraz Fundacji DKMS - URATUJ ŻYCIE ODDAJ KREW W KRWIOBUSIE. Mobilny punkt honorowego poboru krwi na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach i pożarach oraz jako zabezpieczenie banków szpiku i krwi na Światowe Dni Młodzieży
 • Pokazy wozów strażackich i mobilnych zabezpieczeń przeciwpowodziowych
 • Pokazy ratownictwa
 • Pokazy techniczne – montażowe i symulacyjne
 • Praktyczne ćwiczenia z użyciem gaśnic
 • Demonstracyjny pokaz wybuchów oraz skuteczności poszczególnych typów zabezpieczeń przeciwwybuchowych
 • Pokaz z udziałem uczestników - System gaśniczy INERGEN®  - będzie go można zobaczyć w wyjątkowej odsłonie podczas wyzwolenia w pomieszczeniu testowym przygotowanym specjalnie na to wydarzenie
 • Konkurs na najlepiej przygotowaną ekspozycję - wybór uczestników
 • Konkurs na najlepszą prezentację - wybór uczestników
 • Wręczenie Nagród Patrona Medialnego Kongresu - Rynku Inwestycji za wdrażanie bezpiecznych rozwiązań na rzecz poprawy bezpieczeństwa

 

 

 

FIRE|EXPO najbardziej oczekiwane wydarzenie w branży już w lipcu

Jedną z nielicznych inicjatyw, związanych z ochroną przeciwpożarową, integrującą potrzeby projektantów ze zmieniającymi się wymogami, nota bene bezpieczeństwa pożarowego, jest flagowy projekt DND Project – Kongres Pożarnictwa, który na przestrzeni 13 edycji stał się rozpoznawalnym wydarzeniem o ustalonej marce i jakości, ciesząc się nie tylko uznaniem w branży, ale i najwyższą frekwencją. Jak ważny jest to punkt w kalendarzu wydarzeń branżowych, świadczy chociażby fakt, że w ciągu jednego dnia, w jednym czasie i miejscu skupia on ponad 1000 profesjonalistów, architektów i projektantów, ekspertów i osobistości środowisk pożarowych, świata nauki i prawodawstwa mających bezpośredni związek z procesami inwestycyjnymi w gospodarce, specjalistów, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej czy też kadry zarządzającej, pracowników pionów i służb technicznych przedstawicieli różnych gałęzi rynku czy też liczne grono przedstawicieli Komend PSP i OSP z całej Polski żywo zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W tym roku kongres odbywa się pod specjalnym Patronatem Medialnym Redakcji Rynku Inwestycji.


 

LIDERZY ŚWIATOWYCH MAREK ZABEZPIECZEŃ I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA KONGRESIE

Tak, jak w poprzednich edycjach, i tym razem konferencji towarzyszyć będzie WYSTAWA wiodących dostawców rozwiązań i systemów. Liderzy branży zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej – producenci i dystrybutorzy światowych marek – zaprezentują nowości z wielu powiązanych ze sobą dziedzin z zakresu ochrony przeciwpożarowej – monitoringu wizyjnego, sygnalizacji pożarowej, mechanicznych systemów zabezpieczeń, urządzeń i systemów kontroli dostępu, systemów sygnalizacji włamania i napadu po systemy ochrony danych, wyposażenia i sprzętu jednostek PSP, służb BHP, czy bierną ochronę przeciwpożarową. Wartym uwagi będzie wykład przedstawiciela sektora ubezpieczeń nota bene roli technicznych systemów zabezpieczeń w procesie zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach. Zasady projektowania, doboru, i montażu stacjonarnych systemów detekcji, pomiarów i monitoringu gazów w przestrzeniach zagrożonych wybuchem lub niebezpiecznym stężeniem innych gazów to jedne ze stałych punktów konferencji. Wykorzystanie wizualizacji do prezentacji zagrożeń pożarowych i automatycznych, bezobsługowych systemów gaśniczych, aspekty skutecznej ewakuacji na którą wpływ ma m.in. zrozumiałość komunikatów to jedynie początek długiej listy omawianych tematów podczas kongresu.

Obowiązki użytkownika w zakresie projektowania, doboru, dozoru i utrzymania oświetlenia awaryjnego - przepisy prawa i rozwiązania techniczne to kolejny szeroko omawiany wątek. Rozwiązania techniczne stosowane przy projektowaniu wentylacji, problemy z oddymianiem atriów czy zasady doboru i rozmieszczania urządzeń detekcji gazów to ważne tematy których nie zabraknie w programie kongresu. Znaczenie barier przeciwpożarowych, elementy zabezpieczenia fasad oraz ich reakcja na ogień oraz nowoczesne narzędzia wspierające Projektantów i Wykonawców ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych to tematy, które na pewno zainteresują liczne grono projektantów uczestniczących w kongresie. Prelegenci i Partnerzy kongresu zaprezentują ponadto rzeczywiste przygotowanie budynku do zdarzeń nagłych oraz szereg rozwiązań począwszy od pożarowych wyłączników prądu, zaworów odcinających, wewnętrznych i zewnętrznych zespołów pompowych czy hydrantów do wnętrz o wysokim nacisku na design po sygnalizację pożarowa, zasilanie gwarantowane, ochronę serwerowni, czy zagadnienia formalno-prawne ATEX - Strefy Ex. Specjalny oddzielny dział poświęcony będzie biernej ochronie przeciwpożarowej jako niezbędnemu elementowi każdej realizowanej inwestycji. Wśród cieszących się zainteresowaniem tematów pojawią się również stałe urządzenie gaśnicze będące najlepszą alternatywą wśród gazów obojętnych. Burzowy System Ostrzegawczy – CPMP który w kontekście obecnych zagrożeń pogodowo zależnych stanowi niezbędne zabezpieczenie przed skutkami burz. Dla obiektów trudnych akustycznie będzie można dobrać dedykowane systemy DSO oraz zapoznać się parametrami akustycznymi głośników pożarowych w praktyce łącznie z ich doborem i prowadzeniem linii głośnikowych.


 

Na amatorów nowych technologii czeka natomiast demonstracyjny pokaz działania systemów gaśniczych PROTENG z wykorzystaniem szafy serwerowej, skalowalny Cyfrowy System DSO/PA, i System Sygnalizacji Pożarowej BC600. Wśród tegorocznych nowości zostanie zaprezentowany również zintegrowany system łączności dyspozytorskiej DGT MCS do uruchamiania kompletnych stanowisk dowodzenia w komendach wojewódzkich oraz pokaz zdalnego nadzoru za pomocą oprogramowania Power Securit.


 

Debiuty i innowacje podczas Kongresu FIRE|EXPO 2016

 

Oprócz stałych punktów dotychczasowych edycji, nowością tegorocznej z całą pewnością jest 5 aren tematycznych, szczególnie warta zainteresowania jest arena dedykowana specjalistom z zakresu SAP, DSO, KD/RCP, SSWIN, CCTV, LAN, BMS, AV, RTV czy SUG. Specjalną propozycję dla Uczestników przygotowały również Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, CNBOP-PIB Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX. Nowością z całą pewnością będzie bogaty panel Strefy Praktyka podczas którego równolegle z konferencją prowadzone będą Warsztaty Techniczne – sukces edycji 2015. Uczestnicy będą mogli zasięgnąć porad i konsultacji z zakresu prawa budowlanego, finansowania inwestycji oraz dobrych praktyk w zakresie projektowania i montażu systemów.

Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej budynków są niezwykle rozbudowane, stosunkowo zawiłe i nie jednokrotnie niespójne, a problem z odbiorami obiektów wielu inwestorom w Polsce spędza sen z powiek odpowiedzią na to będzie specjalnie przygotowana na potrzeby Kongresu DEBATA EKSPERCKA poruszająca problematykę związaną z czynnościami w zakresie tzw. „odbiorów obiektów” z uwzględnieniem wymaganych dokumentów, najczęstszych błędów, braków i nieporozumień pomiędzy wykonawcami, inwestorami a organami Państwowej Straży Pożarnej. W programie Kongresu znajdzie się również specjalny dział dla projektantów instalacji niskoprądowych i integratorów systemów w postaci WARSZTATÓW POŻAROWYCH pod hasłem jak szybko i bez problemów zaprojektować instalację sygnalizacji pożarowej? Na spotkaniu zaprezentowane zostaną narzędzia wspomagające proces projektowania. Przeprowadzone zostaną konsultacje dotyczące nowych funkcjonalności dostępnych urządzeń. Uczestnictwo w spotkaniu potwierdzone zostanie Certyfikatem. Na Uczestników warsztatów czeka m.in. PORADNIK PROJEKTANTA cieszący się ogromnym zainteresowaniem wśród specjalistów z branży zabezpieczeń.

  

 

 

REJESTRACJA ONLINE

 Do pobrania:

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl