WARSZTATY POŻAROWE w Bydgoszczy

 

 

 

AKADEMIA POŻARNICTWA w Bydgoszczy! Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję otrzymać maksymalną dawkę wiedzy nie tyle teoretycznej ale i praktycznej z zakresu bezpieczeństwa pożarowego budynków. Już 04 października 2016 Hotel Słoneczny Młyn w Bydgoszczy gościć będzie strażaków, projektantów oraz specjalistów ds. zabezpieczeń technicznych budynków

 

Wśród wiodących tematów warsztatów nie zabraknie:

 • Nowe regulacje prawne w zakresie przepisów przeciwpożarowych i techniczno-budowlanych
 • Wentylacja oddymiająca: wymagania prawne, standardy techniczne do projektowania, podejście projektowe, błędy w projektowaniu, rola Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie projektowania
 • Zrozumiałość komunikatu alarmowego podstawą skutecznej ewakuacji. Sygnalizator głosowy SG-Pgw2
 • Strefy zagrożone wybuchem – wykrywanie pożarów węglowodorów na przykładzie trójpasmowej czujki podczerwieni PPW-40REx
 • Integrować czy nie integrować? Systemy sygnalizacji pożarowej a automatyka pożarowa
 • Nowoczesne oświetlenie awaryjne
 • Zasady stosowania stacjonarnych detektorów gazów
 • Zbiorniki przeciwpożarowe
 • Wymóg wykonania instalacji teletechnicznych w budynkach wielorodzinnych zgodnie z rozporządzeniem Dziennik ustaw 1289 z dnia 22 listopada 2012 roku
 • Fotoluminescencyjne znaki ewakuacyjne i ppoż (wg normy ISO 7010). Znaki i tablice BHP informacyjne i ostrzegawcze. Znaki i tablice budowlane
 • Detekcja CO i LPG w garażach i parkingach podziemnych
 • Porównanie zasad działania i skutków ubocznych środków gaśniczych stosowanych w Stałych Urządzeniach Gaśniczych
 • Bierna ochrona przeciwpożarowa w budownictwie


Zajęcia warsztatowe:

 • Jak szybko i bez problemów zaprojektować instalację sygnalizacji pożarowej? Na spotkaniu zaprezentowane zostaną narzędzia wspomagające proces projektowania. Przeprowadzone zostaną konsultacje dotyczące nowych funkcjonalności
 • Jak poprawnie wykonać instalacje teletechniczne w budynku wielorodzinnym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przykładowe rozwiązania techniczne wykonania instalacji wenątrzbudynkowej. Jak poprawnie zaprojektować i wykonać Punkt Styku dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych
 • Zasady projektowania i eksploatacji systemów detekcji CO i LPG

 • Środki gaśnicze stosowane w Stałych Urządzeniach Gaśniczych – pokaz demonstracyjny działania urządzenia i „degustacji” gazu FE-36


Konferencja skierowana jest do podmiotów uczestniczących w procesie realizacji inwestycji budowlanych, którzy chcą być na bieżąco z wytycznymi i zmianami w przepisach oraz nowościami w dziedzinie stosowanych rozwiązań w budownictwie i ochronie przeciwpożarowej. To również szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycia cennej wiedzy pod okiem wysokiej klasy ekspertów. Uczestnicy konferencji będą mogli na miejscu skonfrontować teorię z praktyką podczas całodniowych wykładów, prezentacji czy pokazów w trakcie akademii. W części konsultacyjnej konferencji będzie można zasięgnąć porad oraz skonsultować projekty, zasięgnąć opinii technicznej m.in. w Strefie Rzeczoznawcy. 

 

Patronat Medialny
nad wydarzeniem objęli:

   
 
  
       

 

Nad oprawą merytoryczną Warsztatów Pożarowych czuwać będą Goście Specjalni:


bryg. mgr inż Marek Zabrocki
Naczelnik Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP w Gdyni
V-ce Prezes SITP Oddział Gdański

 bryg w st spocz. mgr inż. Ryszard Stępkowski
Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych
Świętokrzyski Oddział SITP

 
JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH?
REZERWACJA WOLNYCH MIEJSC:

Zgłoszenia ONLINE - link poniżej
 
Zgłoszenia SMS i TELEFONICZNE:
TEL. 22 678 58 25, TEL/SMS 507 501 137 , SMS 500 449 309, 797 649 010

(w celu przyjęcia zgłoszenia "sms/tel" wymagane podanie nazwy firmy, imię i nazwisko uczestnika, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail). 
Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.
 Zapraszają Organizator DND Project i Patroni Merytoryczni wydarzenia.

 

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl