29.11 UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA w Gdyni

 
 
Konferencja 
UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA
ARCHITEKTURA HIGH-TECH
Nowoczesne i niestandardowe rozwiązania technologiczne 
w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej 
spotkanie architektów, projektantów, deweloperów,  instalatorów, elektroinstalatów, zarządców nieruchomości,
kierowników działów inwestycji/projektów/ technicznych, rzeczoznwców ds. zabezpieczeń p.poż,  przedstawcieli PSP i OSP
oraz wszystkich uczestników realizacji inwestycji budowlanych zainteresowanych tematyką konferencji
____________________________________________
 
wśród tematów spotkania m.in:
Projektowanie w technologii BIM
Akustyka i design
Technologia SMART - przyszłość a teraźniejszość
Zaawansowane technologie: SMART CITY, LEED, TGIS, DGNB 
Centra Usług Wspólnych (dedykowanych dla miast, gmin i powiatów)
Instalacje, monitoring i sterowanie budynkiem
PREMIUM GREEN LINE (RED DOT DESIGNE AWARD WINNER) 
Stałe Urządzenia Gaśnicze
Oświetlenie awaryjne
Ewakuacja budynków użyteczności publicznej
Nowe regulacje prawne i ryzyka dotyczące OZE
Systemy SSP i DSO
Analiza możliwości spełnienia wymagań przeciwpożarowych
w aranżacji przestrzeni w nowoczesnych budynkach biurowych
 
29 listopada 2016 w Gdyni
Hotel Nadmorski****, 81-409 Gdynia, ul. Ejsmonda 2
w godz. 09.00-15.30, sala konferencyjna na parterze
 
Goście Specjalni Konferencji:
 
mgr inż. TADEUSZ CISEK
Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
V-ce Prezydent Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego. 
Znawca tematu w zakresie projektowania i opiniowania budynków wysokościowych.
 
bryg. mgr inż. MAREK ZABROCKI
Naczelnik Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego
Komendy Miejskiej PSP w Gdyni
Prezes SITP Oddział Gdański
 
 Patronat Medialny
nad wydarzeniem objęli:
 
 
 
 
 
 
 
W programie ponadto: CIEKAWE PREZENTACJE, 
POKAZY, SPECJALISTYCZNE  I MERYTORYCZNE
 

WYKŁADY POŁĄCZONE Z PRAKTYCZNYMI WSKAZÓWKAMI
 I WYTYCZNYMI PROJEKTOWYMI I MONTAŻOWYMI
Projektujesz? Kierujesz budową? Zarządzasz obiektami i ich bezpieczeństwem?  Prowadzisz aktualnie inwestycje? 
Opiniujesz i nadzorujesz odbiory? Chcesz skonsultować projekt? Jesteś Integratorem Systemów? 
Jeśli tak to, ta konferencja jest dla Ciebie!
 
 
TEMATY KONFERENCJI:
09.30 – Otwarcie Konferencji
SESJA I (09.30-11.25)
PANEL | INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I PROJEKTOWE
09.30 –  WYKŁAD EKSPERCKI: Analiza możliwości spełnienia wymagań przeciwpożarowych w aranżacji przestrzeni w nowoczesnych budynkach biurowych (projektowanie, realizacja i odbiory obiektów użyteczności publicznej - problemy i nieprawidłowości) - PRELEGENT: mgr inż. TADEUSZ CISEK - Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, V-ce Prezydent Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego. Znawca tematu w zakresie projektowania i opiniowania budynków wysokościowych
10.00 –  PRELEKCJA: Nowoczesne kable i przewody stosowane w instalacjach przeciwpożarowych budynków 
10.15 –  PRELEKCJA: Centra Usług Wspólnych -  założenia i możliwości wykorzystania ośrodków przetwarzania danych dedykowanych dla miast, gmin i powiatów jako przedsięwzięcia partnerskiego – wspólnego 
        - założenia techniczne,
        - zasady projektowania,
        - standardy międzynarodowe, wymagania środowiskowe, architektoniczno-konstrukcyjne, branżowe, IT 
10.35 –  PRELEKCJA:  Doposażenie zasilacza UPS - na co zwrócić uwagę?
10.45 – PRELEKCJA: Jak stosować stacjonarne systemy detekcji gazów (zgodnie z ATEX) w garażach, parkingach i tunelach?
 
11.25-11.40 - Przerwa na kawę/ konsultacje z doradcami technicznymi

PANEL PRAKTYCZNY (konsultacje):
• Sufity Podwieszane - Design i Akustyka 2016
• Wewnętrzne Zbiorniki przeciwpożarowe dla zwiększenia wydajności instalacji hydrantowej / tryskaczowej, zapasu wody pitnej, retencji wody deszczowej i chemoodporne AMARGTank MultiPower stosowane w budownictwie ogólnym i specjalistycznym (do budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, hoteli, szpitali, typu przemysłowego, dla stacji uzdatniania wody, do oczyszczalni ścieków, przemysłu spożywczego, motoryzacyjnego, chemicznego, medycznego, neutralizacji odcieków żrących itd.)
• Projektowanie BIM z użyciem ARCHICADA 
• Nowe regulacje prawne i nowe ryzyka dotyczące OZE.  Dlaczego warto inwestować w elektrownie wiatrowe? Ryzyka i sposoby zabezpieczenia inwestycji. Możliwości uzyskania dotacji z UE oraz krajowych programów wsparcia OZE
•  Architektura high techInteraktywne, adaptacyjne, multimedialne szklane ELEWACJE
• Podkonstrukcje do systemów fotowoltaicznych
•  Bezpieczeństwo dachów płaskich
 
 
SESJA II (11.40-13.20)
PANEL | ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE: SMART CITY, LEED, INTERIOR DESIGN i TGIS, DGNB

PRELEKCJA: Przesuwne i składane ściany akustyczne – omówienie i prezentacja systemów w zależności od charakteru obiektu i zgodności z normą akustyczną. PREMIUM GREEN LINE- pierwsza niskoemisyjna akustyczna ściana przesuwna wg standardów „LEED” i „DGNB”. Najnowsze osiągnięcia w technologii  produkcji przesuwnych ścian akustycznych :  multimedialny PANEL TV, TECHNOLOGIA LED, LASEROWE NAPROWADZANIE SEGMENTÓW.  Pokaz: PREMIUM GLASS ( RED DOT DESIGNE AWARD WINNER ) - przesuwna akustyczna ściana szklana
WYKŁAD EKSPERCKI: Technologia SMART – przyszłość a teraźniejszość - PRELEGENT: mgr Edyta Skrobisz, Smart Glass Polska “Kamienica Artystyczna”
PRELEKCJA: ELEWACJE I FASADY wentylowane
PRELEKCJA: Dobór, montaż, użytkowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w aspekcie wymogów prawnych i normatywnych
 
13.20-13.35- Przerwa na kawę/ konsultacje z doradcami technicznymi
 
SESJA III (13.35-14.30)
PANEL | WARSZTATY TECHNICZNE  |  CASE STUDY
WARSZTATY: Centrum Przetwarzania Danych – case study (TGIS) 
    - założenia i możliwości wykorzystania ośrodków przetwarzania danych dedykowanych dla miast, gmin i powiatów jako partnerskiego przedsięwzięcia.
WARSZTATY: Innowacyjne rozwiązania z zakresu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w aspekcie serwisu i konserwacji – case study  (wymagania techniczne dot. stosowanych rozwiązań instalacji oświetlenia awaryjnego)
- System Wizualnej Implementacji Oświetlenia Awaryjnego
- System rozproszony oświetlenia awaryjnego z funkcją centralnego zarządzania i monitoringu
 
15.05-15.15- Przerwa na kawę/ konsultacje z doradcami technicznymi
 
SESJA IV (15.15-16.00)
PANEL | EWAKUACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

15.15– WYKŁAD EKSPERCKI: Wykorzystanie systemów SSP I DSO podczas ewakuacji budynków użyteczności publicznej - PRELEGENT: bryg. mgr inż. MAREK ZABROCKI - Naczelnik Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP w Gdyni, Prezes SITP Oddział Gdański

16.00 –  Oficjalne zakończenie
 
 
Warunki udziału w konferencji: 
Uczestnictwo w konferencji jest BEZPŁATNE
Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Zapewniamy materiały konferencyjne, 
przerwy kawowe i poczęstunek, dostęp do prezentacji i ekspertów
 
Partnerzy Technologiczni, Eksperci i Patroni Wystawy 
towarzyszącej konferencji przygotowali dla Państwa szereg pokazów rozwiązań mających wpływ 
na funkcjonowanie obiektów oraz ich infrastrukturę 
W trakcie konferencji przewidziane są panele dyskusyjne 
oraz możliwość  konsultacji projektów
 
 
JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI?
REZERWACJA WOLNYCH MIEJSC:
 
Zgłoszenia SMS i TELEFONICZNE:
TEL. 22 678 58 25, TEL/SMS 507 501 137 , SMS 500 66 22 37, 797 649 010

(w celu przyjęcia zgłoszenia "sms/tel" wymagane podanie nazwy firmy, imię i nazwisko uczestnika, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail). 
Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.
Zapraszają Organizatorzy DND Project i Patroni Merytoryczni wydarzenia.
 

 

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl