FIRE GDAŃSK 2017 | KONGRES POŻARNICTWA

 

Patronat Medialny
nad wydarzeniem objęli:

        
       

     

    

 

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
PO ZMIANACH OD 2017r.
9 marca 2017 GDAŃSK
zasieg wydarzenia: makroregionalny, ogólnopolski, 
kategoria udziału w wydarzeniu: BEZPŁATNE
 
KONGRES POŻARNICTWA 
FIRE|GDAŃSK 2017 
____________________________________________
 
Procedowanie projektów budowlanych wymagających uzgodnień p.poż.
Scenariusze pożarowe z naciskiem na problemy w ich sporządzaniu
 

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl