FIRE|EXPO 2017 i SECURITY|EXPO 2017 na PGE Narodowym

 

 

Już 27 lipca 2017 na PGE NARODOWYM - DZIEŃ Z BEZPIECZEŃSTWEM POŻAROWYM. Zapraszamy na coroczne spotkanie specjalistów i praktyków ochrony przeciwpożarowej i technicznych zabezpieczeń podczas 14 już edycji KONGRESU POŻARNICTWA - konferencji poświęconej bezpieczeństwu pożarowemu w budownictwie i przemyśle.

Kongres to inicjatywa edukacyjna na rzecz bezpieczeństwa, o ugruntowanej tradycji, ciesząca się bardzo dobrą reputacją w środowisku naukowym i branżowym tj.: m.in. strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, członków służb i organizacji ratowniczych i bhp, projektantów i uczestników procesów budowlanych czy administracji państwowej i samorządowej. Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do debaty i wymiany doświadczeń, rozwijanie oraz propagowanie dobrych praktyk i rozwiązań w zakresie szeroko pojętych zagadnień związanych z bezpieczeństwem, prewencją i profilaktyką pożarową, analizą, oceną ryzyka oraz zarządzaniem kryzysowym. Skupia i integruje środowiska i ośrodki naukowe, które działają w różnych obszarach związanych z ochroną przeciwpożarową oraz szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Kongres co roku gromadzi blisko 1000 uczestników - wydarzenie jest bezpłatne dla uczestników. Konferencji tradycyjnie towarzyszy wystawa rozwiązań i systemów FIRE|EXPO 2017 i SECURITY|EXPO 2017,  które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo ludzi w obliczu wystąpienia zagrożenia pożarem oraz ocenę efektywności działania rozwiązań funkcjonujących w Polsce przy różnych scenariuszach rozwoju pożaru. Wymiana doświadczeń, testowanie rozwiązań! Wiedza i praktyka w jednym miejscu to główne walory wydarzenia. Poznaj program i nowości tegorocznej edycji KONGRESU POŻARNICTWA FIRE|EXPO 2017 wejdź na www.fire-expo.pl. Udział w kongresie jest całkowicie BEZPŁATNY! 

Bieżąca edycja podobnie jak w latach ubiegłych oprócz bogatej merytoryki, którą gwarantuje Rada Programowa złożona z 16 ekspertów, wybitnej klasy specjalistów pożarnictwa i praktyków, posiada bogaty program wydarzeń towarzyszących, paneli dyskusyjnych, pokazów oraz przestrzeni testowych. Nadzór Merytoryczny nad Kongresem zapewniają: CNBOP-PIB, CIOP-PIB, SGSP,  POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, PZU LAB, PISA, ZOSP RP, POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Laboratorium Techniki Wysokich i Niskich Napięć Wydział Elektryczny, SIBP, IBP NODEX oraz liczne grono niezależnych ekspertów, praktyków i rzeczoznawców ds. zabezpieczeń p.poż.

 Podczas konferencji poruszone zostaną m.in. tematy związane z:

 • oddymianiem w budynkach średniowysokich i wysokich poprzez analizę problemu dla klatek schodowych i wskazania rozwiązań na podstawie zaprojektowanych i zrealizowanych budynków. Uczestnicy dowiedzą się m.in.  jak spełnić wymagania prawne i standardy techniczne do projektowania, jak nie popełniać błędów oraz jaka jest rola Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie projektowania.

Wśród tematów nie zabraknie również zagadnień z zakresu:

 • Współpracy automatyki pożarowej z działaniami straży pożarnej w budynku użyteczności publicznej,
 • Oceny bezpieczeństwa pożarowego budynku za pomocą multisymulacji,  
 • Konserwacji stałych urządzeń gaśniczych wodnych tryskaczowych,
 • Ograniczeń czynników ryzyka i ich znaczenia w występowaniu zdarzeń pożarowych
 • Zmian w warunkach bezpieczeństwa pożarowego dla budynków
 • Założenia i wyzwania wynikające z wdrożenia Dyrektywy Seveso III oraz przyczyny i skutki pożaru w Czechowicach
 • Problemy z wypłatą odszkodowań w świetle nowych zaleceń Polskiej Izby Ubezpieczycieli
 • Aluminiowe systemy przeszklonych przegród przeiwpożarowych, drzwi, przegród i fasad. Nowości w ofercie.
 • Mobilne Systemy Ochrony Przeciwpowodziowej IBS – skuteczna ochrona przed żywiołem
 • System zasilania DSO (szybki i prosty dobór zasilaczy przy pomocy aplikacji „CONFI DSO”. Nowości produktowe.
 • Zbiorniki zapasu wody p.poż i technologicznej
 • Nowości w systemie bezprzewodowym Sagittarius
 • Reaktywne systemy ogniochronne do zabezpieczania konstrukcji stalowych. Rola i zadania uczestników procesu w tym rola projektanta w kontekście eurokodów studium przypadków
 • Sterowanie i kontrola w systemach wentylacji pożarowej. Systemy oddymiania i sygnalizacji pożarowej
 • System do zabezpieczeń p.poż. kanałów wentylacyjnych 3M Fire Barrier Duct Wrap  oraz system do zabezpieczeń przepustów instalacyjnych i szczelin liniowych oparty na uszczelniaczach silikonowych i akrylowych.
 • Stałe Urządzenia Gaśnicze Gazowe STILDE oraz Systemy Mgły Wodnej Niskociśnieniowej VELMIST
 • Nowy wymiar technologii gaszenia - generatory areozolu gaśniczego bezpieczne dla środowiska i nie podlegające ustawie o F-gazach feneratory odpowiednie do gaszenia pożarów grup pożarowych A, B, C i F
 • Prezentacja w ciemni nowej linii znaków Luna Super Glow o luminacji kilkunastoktrotnie większej niż innych znaków fotoluminescencyjnych dostępnych na rynku polskim
 • Polietylenowe zbiorniki wody przeciwpożarowej – zbiorniki w zakresie średnic wewnętrznych od DN2000 do DN3000 i dowolnych pojemnościach dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta. Polietylenowe zbiorniki retencyjne i do wody pitnej – zbiorniki w zakresie średnic wewnętrznych od DN1000 do DN3000 i dowolnych pojemnościach dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta. Polietylenowe rurociągi do systemów grawitacyjnych i ciśnieniowych
 • Kompleksowa ochrona przed przepięciami systemów zabezpieczeń technicznych
 • Hydranty wewnętrzne DN 25, 33, 52, hydranty z manometrem, hydranty jako element wystroju wnętrza.
 • Strefa eksperta zasilania gwarantowanego
 • System Sygnalizacji Pożaru AxisEN
 • System sterowania Stałymi Urządzeniami Gaśniczymi EXGO
 • System Powiadamiania Radiowego LIFELINE
 • Świadczenie usług w zakresie biernej ochrony przeciwpożarowej
 • Instalacje tryskaczowe w obiektach produkcyjnych i magazynowych
 • Oprawy oświetlenia dynamicznego - sposób działania, zmiany i nowe wymagania w rozporządzeniu na temat scenariusza pożarowego
 • Nowoczesne kable ognioodporne do instalacji w budynkach
 • Zasadność miejscowego zabezpieczenia gaśniczego urządzeń, pojazdów oraz maszyn. Skuteczność, Ekonomiczność, Bezpieczeństwo
 • Wielogazowe, wielopunktowe systemy detekcji CO/LPG…NO2….w garażach i parkingach podziemnych.
 • System Alarmu Pożaru FAS. Współdziałanie systemów bezpieczeństwa budynku
 • Nagłośnienie ewakuacyjne małyh i średnich budynków za pomocą nowej centrali DSO Paviro. Szybkie i niezawodne wykrywanie pożarów w obiektach przy użyciu inteligentnych kamer IP. Wykorzystanie protokołu IP do bezpiecznej komunikacji central SSP i DSO
 • Hydranty wewnętrzne: DN 19, DN 25, DN 33, DN 52, Szafki ohronne: na gaśnice, piony nawodnione, klucze i sprzęt gaśniczy, Szafki i maskownice GAZ, Klapy dymowe oraz systemy oddymiania, Głośniki pożarowe dot. DSO - Puszki instalacyjne o odporności ogniowej E-30 do E-90
 • Zasady stosowania stacjonarnych detektorów gazów
 • Kołnierze i kasety ogniochronne, Płyty ogniochronne, Wyroby pęczniejące, Natryski termoizolacyjne, Szkło ogniochronne, Masy i zaprawy ogniochronne
 • Detekcja gazów oraz sterowanie wentylacją za pomocą systemów detekcji w garażach
 • Systemy przeciwpożarowe Pyro-Safe
 • Zasilacze impulsowe oraz systemy zasilania gwarantowanegoW bieżącej edycji Kongresowi towarzyszy Wystawa FIRE|EXPO 2017 i SECURITY|EXPO 2017 na PGE Narodowym oraz szereg pokazów i testów przygotowanych przez członków Rady Programowej wydarzenia.

Bogatą ofertę tegorocznego wydarzenia zaprezentują 4 pracownie Wydziałów SGSP, m.in.  z dziedzin BHP i CBRN w tym ofertę naukowo-badawczą ze szczególnym uwzględnieniem dochodzeń popożarowych, aparaturę pomiarową i innowacyjne sprzęty i urządzenia. Na wystawie SGSP ponadto do nabycia będą najnowsze publikacje i Wydawnictwa SGSP. Całość uatrakcyjni sprzęt i prezentacja samochodów pożarniczych udostępnionych na czas kongresu przez SGSP m.in. SLRR Mitsubishi L200.

Do udziału w konferencji zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane poprawą bezpieczeństwa pożarowego w Polsce. Szczególnie zapraszamy rzeczoznawców pożarowych i projektantów systemów wentylacyjnych, architektów i firmy wykonawcze, zarządców budynków mieszkalnych, instalatorów, dystrybutorów i producentów urządzeń przeciwpożarowych, jak również deweloperów, inwestorów, pracowników naukowych i studentów, zawodową oraz ochotniczą straż pożarną, a także przedstawicieli instytucji miejskich, samorządów lokalnych, media branżowe i ogólnopolskie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 Zgłoszenia przyjmowane będą za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie internetowej fire-expo.pl. Rejestracja rozpocznie się w 1 lipca 2017 roku i potrwa do wyczerpania się miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy uczestnik otrzyma MATERIAŁY EDUKACYJNE! Poznaj program i nowości tegorocznej edycji KONGRESU POŻARNICTWA FIRE|EXPO 2017 wejdź na www.fire-expo.pl 

 

 JAK ZGŁOSIĆ 

UDZIAŁ W KONGRESIE?
REZERWACJA WOLNYCH MIEJSC:
Zgłoszenia ONLINE - link poniżej
Zgłoszenia SMS i TELEFONICZNE:
TEL. 22 678 58 25, TEL/SMS 507 501 137, 517 756 866
e-mail: biuro@dndproject.com.pl
(w celu przyjęcia zgłoszenia "sms/tel" wymagane podanie nazwy firmy, imię i nazwisko uczestnika, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail).  
Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.
  Zapraszają Rada Programowa, Organizatorzy i Partnerzy Technologiczni Wydarzenia

 

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl