Konferencja Naukowo-Techniczna dla Przemysłu ”RISK |2017” Innovation Technology za nami

Konferencja Naukowo-Techniczna dla Przemysłu ”RISK |2017” (Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka w przemyśle)

 

Wielkie awarie m.in. – Seveso 1976; Bhopal 1984; Czarnobyl 1986 – spowodowały gwałtowny rozwój badań i techniki w dziedzinie bezpiecznego prowadzenia procesów technologicznych w przemyśle. Skutki materialne oraz ludzkie wielkich awarii i katastrof są ogromne, dlatego tak istotne jest wdrażanie metod oceny i klasyfikacji zagrożeń oraz rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa.

Pod Głównym Patronatem Medialnym Magazynu Gospodarczego "Rynek Inwestycji" 17 maja 2017 w warszawskim hotelu Warsaw Plaza Hotel****,  podczas konferencji RISK |2017 Innovation Technology  (Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka w przemyśle) zorganizowanej przez DND Project przy wsparciu AED Polska Sp. z o.o., PZU LAB oraz Kancelarii POLOWIEC I WSPÓLNICY sp.j. spotkali się przedstawiciele świata nauki, Departamentu Innowacji Ministerstwa Rozwoju, instytucji i administracji oraz liderzy przemysłu, firm ubezpieczeniowych, laboratoriów badawczych oceniających stan techniczny instalacji krytycznych, biur techniki oraz specjaliści zaawansowanych technologii aby wymienić praktyczne doświadczenia w zakresie kluczowych zagadnień z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem w przemyśle.

Konferencja odbyła się pod Głównym Patronatem Technologicznym włocławskiej spółki z Grupy ORLEN ANWIL S.A. patronowała dwóm wiodącym panelom konferencyjnym podczas których głos zabrali Jarosław Ptaszyński, Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny ANWIL S.A, który przybliżył uczestnikom wdrożone procedury bezpieczeństwa procesowego w ANWIL S.A. co umożliwiło eliminację potencjalnych zagrożeń, a także stały rozwój kompetencji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w spółce. Bezpieczeństwo pracy i kulturę bezpieczeństwa w ANWIL S.A. omówił natomiast Krzysztof Wojdyło, Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwo Procesowego ANWIL S.A. Wysoka kultura szeroko pojętego bezpieczeństwa w ANWILU sprawia, że spółka osiąga swoje cele biznesowe przy bardzo niskim wskaźniku wypadkowości. Aktywność firmy w tym zakresie została doceniona w ostatnich dwóch latach przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Profesor dr hab. inż. Adam Markowski prof. ndzw. PŁ Politechnika Łódzka, WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA, który poprowadził m.in. II Panel konferencji poświęcony ocenie ryzyka w przemyśle z udziałem wybitnych i znakomitych Panelistów m.in. dr Agnieszki Gajek Kierownika Pracowni Bezpieczeństwa Chemicznego Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP PIB, dr inż. Andrzeja Kozaka, Eksperta CRP – certyfikowanego eksperta w dziedzinie niezawodności Urzędu Dozoru Technicznego, dr inż. Dariusza Gołębiewskiego Kierownika Projektu PZU LAB, Dyrektora ds. inżynierii ryzyka i rozwoju współpracy z przemysłem PZU S. A, dr inż. Macieja Ziółkowskiego, Project Coordinator, Zastępcy Kierownika Inspektoratu Ekspertyz, Oceny Niezawodności i Ryzyka PRS S.A., Jarosława Ptaszyńskiego Członka Zarządu Dyrektora Operacyjnego ANWIL S.A,  Mec. Marcina Rusinek, Kancelaria POLOWIEC I WSPÓLNICY sp.j., czy Andrzeja Muzyka Kierownika Zakładowego Dozoru Technicznego Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. GRUPA AZOTY

 

Nurtem przewodnim tegorocznej edycji był KIERUNEK PRZEMYSŁ-CZŁOWIEK-ŚRODOWISKO. Zadaniem konferencji było stworzenie zatem przestrzeni do debaty i wymiany doświadczeń, wskazania kierunków rozwoju oraz popularyzacja szeroko pojętych zagadnień związanych z bezpieczeństwem, prewencją, analizą, oceną i zarządzaniem ryzykiem w przemyśle i środowisku. Dzięki czemu konferencja skupiła w jednym czasie i miejscu podmioty, które działają w różnych obszarach związanych z ryzykiem i bezpieczeństwem. Zaproszeni Prelegenci i Eksperci podczas szeregu prezentacji i sesji tematycznych, zakończonych 4 panelami dyskusyjnymi prezentowali swoje doświadczenia w wielu aspektach składających się na zintegrowane zarządzanie ryzykiem. Podczas konferencji zaprezentowane zostały praktyczne doświadczenia w zakresie identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka, innowacyjne technologie oraz projekty badawcze stwarzające nowe szanse rozwoju, nowe kierunki zmian w certyfikacji i dozorze, a także poddane analizie zagrożenia występujące w branżach: chemicznej, petrochemicznej, energetycznej, przemyśle gazowniczym, środowisku, ochronie zdrowia i zarządzaniu procesowym. Podczas konferencji przedsiębiorcy mieli możliwość skonfrontowania swoich potrzeb z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie kontroli ryzyka oraz dostępnymi na rynku innowacyjnymi rozwiązaniami w tym zakresie.

Poruszono wiele kwestii istotnych dla polskiego przemysłu dotyczące m.in. - globalnego podejścia  do ryzyka w ramach systemów zarządzania- ciekawe modele i przykłady ryzyka biznesowego – (dr Krystyna Stephens, Prezes Zarządu BPIC Sp. z o.o. Afnor Polska, Główny Partner Certyfikacji Systemów Zarządzania) -  ryzyka niedostosowania firmowych procedur w obszarze przetwarzania danych osobowych (Mec. Marcin Rusinek, POLOWIEC I WSPÓLNICY sp.j., Główny Partner Prawny Konferencji), - podejmowania decyzji biznesowych na bazie analizy ryzyka – (dr inż. Dariusz Gołębiewski, Kierownik Projektu PZU LAB, Dyrektor ds. inżynierii ryzyka i rozwoju współpracy z przemysłem – PZU S. A. Główny Partner Zarzadzania Ryzykiem). Nie zabrakło tematów związanych z innowacyjnością, konkurencyjnością i zrównoważonym rozwojem metod badań NDT, emisji akustycznej w praktyce diagnostycznej urządzeń technicznych,  w ocenie ryzyka i monitoringu instalacji krytycznych (Andrzej Kaźmierczak,  Prezes Zarządu AED Polska Sp. z o.o.  GŁÓWNY PARTNER BADAŃ I ROZWOJU).

Szczególne zainteresowanie wzbudziło wystąpienie przedstawiciela Departamentu Innowacji Ministerstwa Rozwoju Krzysztofa Zaręby – Naczelnika Wydziału Polityki Przemysłowej w trakcie II panelu poświęconego Ocenie ryzyka i bezpieczeństwu procesowemu, podczas którego omówiono m.in. realizację koncepcji Przemysłu 4.0 jako istotnej zmiany w zakresie poprawy bezpieczeństwa, duże zainteresowanie w trakcie panelu wzbudził wątek związany z teorią a rzeczywistością Certyfikacji Laboratoriów AE w Polsce poruszony przez Prezes Zarządu AED Polska Sp. z o.o - Andrzeja Kaźmierczaka).

W trakcie wystąpień prezentacyjnych z obszaru energetyki, biomasy i detekcji głos zabrali przedstawiciele Konsorcjum BIOCONTROL Sp. z o.o. w osobie Adama Sarnaszka, Prezes Zarządu BIOCONTROL Sp. z o.o. i Martyna Gatkowska Project Manager, Zastępca Kierownika Centrum Teledetekcji  INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII w Warszawie, którzy zaprezentowali opracowanie satelitarnej platformy do weryfikacji biomasy na cele energetyczne. Tematy związane z energetyką kontynuował Główny Partner Konferencji ds Jakości Energii Elektrycznej: Wojciech Kiryluk, Prezes Zarządu ELECTRIC POWER QUALITY Sp. z o.o., który omówił przyczyny pogorszenia jakości energii elektrycznej, skutki i sposoby przeciwdziałania. Nie zabrakło wystąpień istotnych z punktu widzenia monitoringu i detekcji, zasady projektowania i eksploatacji systemów detekcji gazów w przemyśle omówił Krzysztof Chmielewski, Dyrektor GAZEX Sp. J.

Bloki tematyczne Paneli dyskusyjnych:

Panel I - „Bezpieczeństwo w Przemyśle”, Moderator:  Jerzy Majchrzak

Panel II - „Oceny Ryzyka w Przemyśle”,  Moderator: Prof. ndzw. dr hab. inż. Adam S. Markowski, Politechnika Łódzka

Panel III - „Bezpieczeństwo Inspekcyjne w Przemyśle” (Dozór i Certyfikacja),  Moderator:  Prof. dr hab. inż. Marek Roszak, Politechnika Śląska

Panel IV - „Bezpieczeństwo Prawne w Przemyśle”, Moderator: mec. Marcin Jamrozik, Polowiec i Wspólnicy sp.j. 

Podsumowanie konferencji - Panel Prawny z udziałem Moderatorów I, II i III panelu Jerzego Majchrzaka Dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki, Prof. ndzw. dr hab. inż. Adama Markowskiego prof. ndzw. Politechniki Łódzkiej Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska oraz Prof. dr hab. inż. Marka Roszaka Adiunkta, Pełnomocnika Dyrektora Instytutu ds. Systemu Zarządzania Jakością Politechniki Śląskiej Wydziału Mechaniczno Technologicznego Prezesa Zarządu KLUB POLSKIE FORUM ISO 9000 pod przewodnictwem Głównego Partnera Prawnego i Moderatora konferencji Mecenasa Marcina Jamrozika, Polowiec i Wspólnicy sp.j.  poruszył zagadnienia dotyczące definicji bezpieczeństwa prawnego w odniesieniu do przemysłu, problematyki ilości i jakości aktów prawnych, problematyki interpretacji przepisów z jakimi spotykają się przedsiębiorcy, współpracy poszczególnych działów przedsiębiorstw (w tym działu prawnego) w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw. Podczas panelu przeprowadzona została próba oceny i odpowiedzi na pytanie czy przedsiębiorcy mają wpływa na kształt przepisów prawa ich dotyczących.

Partnerzy Konferencji w obszarze identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka:

·         GŁÓWNY PARTNER TECHNOLOGICZNY: ANWIL S.A

·         PARTNER HONOROWY: CIOP PIB

·         GŁÓWNY PARTNER BADAŃ I ROZWOJU:  AED Polska Sp. z o.o.

·         GŁÓWNY PARTNER PRAWNY i MODERATOR KONFERENCJI:  POLOWIEC I WSPÓLNICY sp.j.,:

·         GŁÓWNY PARTNER UWIERZYTELNIANIA I POCHODZENIA ŹRÓDEŁ BIOMASY: BIOCONTROL Sp. z o.o.

·         GŁÓWNY PARTNER DORADZTWA OCHRONY ŚRODOWISKA:  Kancelaria Środowiskowa Ronikier i Wspólnicy Sp. z o.o

·         GŁÓWNY PARTNER TELEDETEKCJI: INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII

·         GŁÓWNY PARTNER ZARZADZANIA RYZYKIEM: PZU S. A.

·         GŁÓWNY PARTNER CERTYFIKACJI I NADZORÓW PRZEMYSŁOWYCH: PRS S.A.

·         GŁÓWNY PARTNER CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA: BPIC Sp. z o.o. Afnor Polska

·         PARTNER: HMPL Adwokaci i Radcowie Prawni

 

Konferencji towarzyszyło wydarzenie rzadko spotykane przy tego rodzaju specjalistycznych konferencjach - Wieczór Autorski „Świat bezpieczeństwa procesów przemysłowych Profesora A.Markowskiego” połączony z podpisaniem książki przez Profesora, której premiera miała miejsce pod koniec stycznia 2017 r. dzięki wsparciu PKN ORLEN S.A. i ANWIL S.A.

Zwieńczeniem oraz swoistym podsumowaniem całości wydarzenia była towarzysząca konferencji uroczysta Gala realizowana z Magazynem Rynek Inwestycji, podczas której w uznaniu zasług z obszaru propagowania wiedzy oraz innowacyjnych rozwiązań wspierających efektywne zarządzanie ryzykiem w przemyśle wręczonych zostało pięć Złotych Medali Rynku Inwestycji.

Za konsekwentne wdrażanie rozwiązań na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa pracy i promowanie kultury bezpiecznej pracy – ZŁOTYM MEDALEM „Rynku Inwestycji” nagrodzony został ANWIL S.A. Złoty medal przyznany przez magazyn Rynek Inwestycji to kolejny laur, jaki przypadł w udziale ANWILOWI za aktywność na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa pracy i promowanie kultury bezpiecznej pracy. Jego uroczyste wręczenie nastąpiło 17 maja 2017 r. w trakcie gali wieńczącej Konferencję Naukowo-Techniczną „RISK |2017” Innovation Technology, która odbyła się w Warszawie, pod patronatem Ministerstwa Rozwoju. W kategorii rozwijania i propagowania zaawansowanych metod analiz ryzyka przemysłowego nagrodę przyznano CENTRUM DOSKONAŁOŚCI MANHAZ Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Za skuteczne poszukiwanie interdyscyplinarnych rozwiązań prawnych redukcji ryzyk w procesie inwestycyjnym wyróżniono HMPL Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.k. ZŁOTYM MEDALEM „Rynku Inwestycji” nagrodzono Konsorcjum BIOCONTROL Sp. z o.o. i INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII W WARSZAWIE za opracowanie satelitarnej platformy do weryfikacji biomasy na cele energetyczne SYeNERGY. Podczas wieczornej Gali specjalnym medalem uhonorowano dorobek zawodowy i osobisty wkład na rzecz rozwoju i kształtowania bezpieczeństwa procesów przemysłowych Profesora dr hab. inż. Adama Markowskiego prof. ndzw. PŁ Politechniki Łódzkiej WYDZIAŁU INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA poprzez przyznanie Honorowego Złotego Medalu za niestrudzone niesienie kaganka oświaty w zakresie zarządzania bezpieczeństwem procesowym związanym z kompleksowym i szerokim spojrzeniem na kwestie bezpieczeństwa technicznego, zapewnienia ciągłości procesów oraz zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pracowników zarówno w teorii, jak i w praktyce. Wywiady z Laureatami Złotych Medali ukażą się w najnowszym wydaniu Rynku Inwestycji.

Patronat Honorowy Wydarzenia:

- Politechnika Łódzka | Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

- Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

- Politechnika Śląska |Wydział Mechaniczny Technologiczny

- Instytut Geodezji i Kartografii

- Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP PIB

-  Polski Rejestr Statków |PRS S.A.

- Główny Instytut Górnictwa | GIG

- NODEX | Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego

- SIBP |Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego

 

Nurtujące tematy, praktyczne doświadczenia ekspertów oraz udział w dyskusji znakomitych panelistów oraz zaproszonych gości specjalnych pozwolił zwrócić uwagę na istotę bezpieczeństwa i profilaktyki w zakresie identyfikacja zagrożeń  i ocena ryzyka w przemyśle. Podjęcie ważnych tematów, z którymi zmaga się dzisiejszy przemysł, zwrócenie szczególnej uwagi na kwestie identyfikacji zagrożeń, rolę środowiska i człowieka w procesach przemysłowych a także dyskusja podczas konferencji i wymiana doświadczeń n.b. problemów z którymi zmaga się dzisiejszy przemysł pokazała jak wiele jeszcze zostaje do zrobienia w tym zakresie. Wola współpracy instytutów badawczych, administracji państwowej, integracji przedstawicieli przemysłu i branż specjalizujących się w bezpieczeństwie, środowiska ubezpieczeniowego i prawnego oraz przedstawicieli świata nauki - pozwala jednak z optymizmem i nadzieją spojrzeć na polski przemysł i zarządzanie ryzkiem w tym obszarze.  RISK |2017 to ważny dzień dla samego bezpieczeństwa w przemyśle oraz dla wszystkim tych, dla których to bezpieczeństwo jest istotne i nadrzędne. To również dobry moment, aby wszystkich już dziś zaprosić na RISK |2018. Do zobaczenia za rok

Fotorelacja z wydarzenia i podsumowanie dostępne pod linkami:

KONFERENCJA - fotorelacja
GALA - fotorelacja
Podsumowanie opisowe - link

Relacja Magazynu Rynek Inwestycji - link1, link2

Inf. DND Project

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl