Konferencja REWITALIZACJA w Katowicach

 

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ REWITALIZACJA
Rewitalizacja i adaptacja obiektów
zabytkowych i poprzemysłowych na cele użyteczności publicznej
o procesie rewitalizacji w śląskim wydaniu
 
z udziałem  
 
 
Architekta
mgr inż. arch. Tomasza Mikołaja Koniora
"Zmiana czy wymiana? O poszukiwaniu wartości w architekturze"
 
Architekt i urbanista, absolwent Wydziału Architektury PK, założyciel i główny projektant w KONIOR STUDIO. Pasjonata miasta Katowic i muzyki. Zaangażowany w edukację, promowanie architektury i urbanistyki, jak również w działania charytatywne i społeczne. Laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. Autor i współautor ponad 150 projektów o różnej skali i tematyce. Członek Śląskiej Okręgowej Izby Architektów oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, gdzie w kadencji 2012-2015 pełnił funkcję Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego Sędziów Konkursowych. Jest członkiem i współzałożycielem Instytutu Współczesnego Miasta.
 
mgr inż. arch. Ewy Pokorskiej-Ożóg
Konserwator Zabytków 
Urząd Miasta Gliwice
 
Śląska Miejska Konserwator Zabytków Miasta Gliwice, ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, a także studia podyplomowe z zakresu konserwacji zabytków oraz integracji europejskiej. W 2008 roku otrzymała stypendium Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie popularyzacji i ochrony zabytków oraz odznakę Ministra Infrastruktury za zasługi dla budownictwa, przyznaną na wniosek Prezydenta Miasta. Poza funkcją urzędniczą, jest także wykładowczynią akademicką, autorką publikacji i uczestniczką wielu konferencji, projektów i sesji naukowych. Prowadziła wykłady na temat ochrony zabytków dla pracowników instytucji samorządowych. Mieszkańcom Gliwic jest znana także jako autorka cykli artykułów „Kolory miasta” i „W poszukiwaniu…” na temat miejskich zabytków i architektury. W 2016 roku powołana do pełnienia obowiązków na poziomie wojewódzkim, obecnie realizuje te zadania w Urzędzie Miejskim w Gliwicach.
 

 

Eksperta Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN TC 191/WG5 ds. Stałych Urządzeń Gaśniczych, systemów tryskaczowych

mgr inż. Nikona Gawryluka

Inżynier HVACR oraz PPOŻ, certyfikacja wyrobów budowlanych

Absolwent wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Były pracownik Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, obecnie specjalista ds. aplikacji ppoż. Reprezentant w Komitetach Technicznych KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo – Gaśniczych oraz KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych. Ekspert grupy roboczej Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego(CEN) CEN TC 191/WG5 ds. Stałych Urządzeń Gaśniczych, systemów tryskaczowych. Autor publikacji w czasopiśmie naukowym Rynek Instalacyjny, na co dzień odpowiedzialny za wdrażanie nowych produktów, certyfikację  i rozwój działu ds. aplikacji ppoż

_____________________
 
Jeśli uczestniczysz w procesie rewitalizacji w swoim regionie, masz do czynienia z obiektami zabytkowymi, poprzemysłowymi lub już przekształconymi na obiekty użyteczności publicznej - to przyjdź na konferencję i zobacz jak to to robią w Katowicach! Jedyna okazja aby "dotknąć" rewitalizacji i dowiedzieć się na jakie problemy można się natknąć na etapie formalnym, projektowym, jak i w fazie wykonawstwa i nadzoru nad realizacją takich inwestycji. Na co zwracać uwagę, czego unikać? Jakie rozwiązania się sprawdziły, a jakie nie? Jak w tym procesie postrzegają swoją rolę architekci, projektanci, deweloperzy, inwestorzy i samorządowcy. Pokażemy dobre praktyki inżynierskie dla rewitalizowanych obiektów na wybranych przykładach miast polskich m.in. Katowic, Gliwic, Krakowa i Łodzi
 
Data Konferencji:
12 czerwca 2019, KATOWICE
w godz. 09.00-14.00
BEZPŁATNY WSTĘP
Miejsce Konferencji:
Novotel Katowice Centrum****
Al. Roździeńskiego 16, 40-202 Katowice, Sale konferencyjne: parter
 
Specjalne zniżki na parking dla gości konferencji 
 
MECENAT KONFERENCJI
Kanclerz
Łódzka Szkoła Rewitalizacji im. Rajmunda Rembielińskiego
 
PATRONAT MEDIALNY WYDARZENIA
        
 
SZTUKA REWITALIZACJI DZIEJE SIĘ TU I TERAZ
NIE MOŻE CIĘ ZABRAKNĄĆ! 
DOTKNIJ REWITALIZACJI
Przyjdź na konferencję i ZOBACZ JAK TO ROBIĄ NA ŚLĄSKU!
 

AGENDA KONFERENCJI
tematy poruszane podczas konferencji w agendzie poniżej
Eksperci i praktycy, 
konsulatacje projektowe i techniczne
POZNAJ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

08.00– Rejestracja Uczestników/ 09.00 – Otwarcie Konferencji

PANEL I 

SZTUKA REWITALIZACJI - OD POMYSŁU DO REALIZACJI 
DOBRE PRAKTYKI INŻYNIERSKIE

09.00 – Otwarcie i wprowadzenie do konferencji

09.10 – WYKŁAD WPROWADZAJĄCY: Zmiana czy wymiana? O poszukiwaniu wartości w architekturze -Prelegent: mgr. inż. arch. TOMASZ M. KONIOR - Architekt i urbanista, założyciel i główny projektant w KONIOR STUDIO. Zaangażowany w edukację, promowanie architektury i urbanistyki, jak również w działania charytatywne i społeczne.

 • Wielka transformacja przestrzeni – zmiana czy wymiana?
 • Rewitalizacja w wydaniu śląskim na wybranych przykładach 

10.00 – Remonty kamienic i obiektów zabytkowych z zastosowaniem technologii Helifix  – Prelegent: D.Muławska

10.15 – Bezpieczna rewitalizacja obiektów – monitoring konstrukcji – Prelegent: A.Lenart 

10.30 – Modernizacja akustyczna przegród obiektów w renowacji. Rozwiązania firmy Epufloor - Prelegent: B.Grelewski

10.45 –KIEDY WYZWANIEM JEST DŁUGOWIECZNOŚĆ. Jak zapewnić długotrwałą ochronę termiczną o niezmiennym współczynniku lambda na długie lata…?  Prelegent: L.Barcz

 • - jak dać drugie życie modernizowanym dachom? Stabilność wymiarowa mimo nacisku, stała lambda i wodoodporność na lata,
 • - rozwiązania eliminujące mostki termiczne dla konstrukcji podziemnych i fasad,
 • - brak możliwości kondensacji pary wodnej w strukturze materiału termoizolacyjnego, czy to możliwe..??
 • - izolacja termiczna od wewnątrz w obiektach zabytkowych i nie tylko,
 • - bezpieczeństwo termoizolacji w obiektach i wnętrzach o podwyższonej wilgotności.

11.10-11.30 Przerwa na kawę/ Networking - Konsultacje indywidualne z ekspertami i doradcami technicznymi

PANEL II

NOWE TECHNOLOGIE W PROCESIE REWITALIZACJI – STARE BUDYNKI, NOWE FUNKCJE

11.30 – Weberfloor Industry – posadzki nowe i systemy renowacji - Prelegent: K.Burza

11.40 – Uszczelnienia iniekcyjne obiektów poddanych renowacji – Prelegent: A.Dziedzicki

11.55 – Renowacje z zastosowaniem płyt elewacyjnych firmy Trespa – Prelegent: K.Kowalik

12.10 – Integracja systemów oświetlenia awaryjnego, dynamicznego i sygnalizacji pożaru jako zapewnienie bezpieczniejszej ewakuacji z obiektu  Prelegent: T.Zdanowski

 • Zasadność stosowania systemów oświetlenia awaryjnego i dynamicznego w obiektach rewitalizowanych, sposobach przeprowadzania konserwacji w kontekście stosowania się do obowiązujących przepisów prawa, a także współdziałania wspomnianych systemów z systemem sygnalizacji pożaru, gdzie ogólnym celem jest stworzenie jak najbezpieczniejszych warunków do ewakuacji ludzi z zagrożonego obiektu lub jego części

12.30 – PANEL EKSPERCKI: Miejski Konserwator Zabytków 

13.00-13.20 Przerwa na kawę/ Networking - Konsultacje indywidualne z ekspertami i doradcami technicznymi
 
13.20 – PANEL EKSPERCKI: Prawo Polskie i Europejskie w kontekście podzespołów Stałych Urządzeń Gaśniczych – Wodnych w budynkach objętych procesem przemian rewitalizacyjnych - Prelegent: mgr inż. NIKON GAWRYLUK, Inżynier HVACR oraz PPOŻ, certyfikacja wyrobów budowlanych. Reprezentant w Komitetach Technicznych KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo – Gaśniczych oraz KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych. Ekspert grupy roboczej Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego(CEN) CEN TC 191/WG5 ds. Stałych Urządzeń Gaśniczych, systemów tryskaczowych
 • Źródła prawa, prawo Polskie i Europejskie, hierarchia prawa.
 • Krajowe Oceny Techniczne a Europejskie Oceny Techniczne
 • Dopuszczenie jednostkowe według prawa krajowego i europejskiego
 • Wprowadzenie do obrotu na podstawie certyfikatów z innych państw  UE i EFTA
14.00 – Podsumowanie Paneli 
14.00– Zakończenie konferencji i Rozdanie Imiennych Certyfikatów Uczestnictwa
 
STREFA KONSULTACJI
 • Iluminacja  jako element procesu rewitalizacji.
 • Wyjątkowe metamorfozy  budynków - sztuka oświetlenia i iluminacji rewitalizowanych obiektów - konsultacje w oparciu o najnowszej generacji oprawy oświetleniowe w technologii LED
 • Instalacje przeciwpożarowe w modernizacji obiektów zabytkowych - konsultacje
 • Nowoczesne technologie, materiały i rozwiązania stosowane w rewitalizowanych obiektach (strefa wystaw - pokaz systemów i rozwiązań dla obiektów rewitalizowanych)
 • Renowacja murów, hydroizolacja balkonów i tarasów również na zewnętrznych częściach budynków poddanym renowacjom - konsultacje
 • Systemy detekcji gazów w obiektach rewitalizowanych do nowoczesnych funkcji – HFC, CO2, CO/LPG
*Organizator do dnia wydarzenia zastrzega sobie prawo do modyfikacji i zmian programu
 
STREFA KONSULTACJI
 
 
 
JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI?
REZERWACJA WOLNYCH MIEJSC:
Zgłoszenia online poprzez link obok lub poniżej
ONLINE 
Zgłoszenia SMS i TELEFONICZNE:
TEL. 22 678 58 25, TEL/SMS 507 501 137, SMS 500 66 22 37
 
Organizator: DND Project
 
 
 
 

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl