Kongres Pożarnictwa FIRE BIAŁYSTOK 2019

 

 
KONGRES POŻARNICTWA
FIRE BIAŁYSTOK 2019
 
Pod Patronatem Honorowym
 

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA 

zapraszamy 05.12.2019 do ŁODZI

 
 
KONGRES POŻARNICTWA -  to wydarzenia których nie trzeba specjalnie rekomendować, uznane i cenione zarówno wśród uczestników jak i partnerów technologicznych cieszące się wysoką frekwencją i poruszające najistotniejsze kwestie ważne dla branży, skupiające uczestników ze wszystkich obszarów procesów inwestycyjnych (zasięg: makroregionalny). To branżowa impreza o ustalonej na rynku marce i renomie branży ochrony pożarowej i zabezpieczeń ppoż przygotowana z myślą o profesjonalistach w sektorach: budownictwa, architektury, zabezpieczeń ppoż, instalacji, elektroenergetyki i szeroko rozumianych procesów realizacji inwestycji. Impreza skupia liczne grono specjalistów poszukujących nowych rozwiązań technicznych, inwestorów, projektantów, administratorów obiektów, firmy wykonawcze i serwisowe, przedstawicieli komend PSP jak również projektantów, dla których takie szkolenia są zawsze bogatym źródłem informacji. Celem imprezy jest rozwijanie i popularyzacja ochrony przeciwpożarowej w Polsce oraz stawianie nacisku na rekomendowanie wyłącznie bezpiecznych rozwiązań na prowadzonych inwestycjach budowlanych. Formuła Kongresu pozwala nie tylko na poznanie i zbadanie nowego rynku, testowanie i pokazy nowoczesnych rozwiązań ale przede wszystkim na osobisty kontakt, wymianę doświadczeń i przestrzeń do dyskusji z osobami (działającymi na tych rynkach), które są bezpośrednio odpowiedzialne za procesy decyzyjne związane z prowadzonymi projektami i realizacją inwestycji budowlanych. Dotychczas w konferencjach wzięło udział kilkaset tysięcy słuchaczy z terenu całego kraju mających bezpośredni związek z procesami inwestycyjnymi w budownictwie. I jak dotąd nadal są to największe konferencje w branży przeciwpożarowej skupiające tak duże grono profesjonalistów (m.in. projektantów i specjalistów) z całego kraju.
 
PATRONI MEDIALNI

 

 
 
 
  

  

 

 

 

JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI
 
REZERWACJA WOLNYCH MIEJSC:
Zgłoszenia online poprzez link obok lub poniżej
ONLINE 
Zgłoszenia SMS i TELEFONICZNE:
TEL. 22 678 58 25, TEL/SMS 507 501 137, SMS 500 66 22 37
 
Organizator: DND Project
 

© Klauzule - Copyright*

*Program Wydarzenia oraz założenia programowe opracowane przez Prelegentów i Ekspertów konferencji objęte sa prawami autorskimi w/w. Wszelkie próby kopiowania, powielania lub korzystania z prezentowanych treści, materiałów itp. we własnym zakresie lub celach komercyjnych wydarzeń o podobnej tematyce, z uwagi na częste praktyki o znamionach nieuczciwej konkurencji bez zgody DND Project oraz autorki i pomysłodawcy projektu KONGRES POŻARNICTWA - E.Dziatkowskiej są zabronione, za wyłączeniem prasy i mediów informujących o wydarzeniu oraz podmiotów dysponujących zgodami Organizatora. Podstawa prawna Dz.U z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny, Dz.U. z dnia 6.06.1997 r. Kodeks Karny, Dz. U. z dnia 16.04.1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami, Dz.U. z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

  

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl