Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej - Patron Honorowy KONGRESU POŻARNICTWA organizowanego przez DND PROJECT.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, które zrzesza Ochotnicze Straże Pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych. Związek jest kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu strażackiego wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie. Związek wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspiera różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Celem Związku jest w szczególności:
- działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami,
- rzecznictwo i reprezentowanie członków Związku wobec organów administracji publicznej,
- wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy administracji publicznej,
- współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
- działanie na rzecz ochrony środowiska,
- informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach im zapobiegania,
- rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej,
- rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu,
- organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.

KONGRES POŻARNICTWA pod Honorowym Patronatem STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Miło nam poinformować że STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO objęło w tym roku  Honorowym Patronatem KONGRES POŻARNICTWA 2014. Serdecznie dziękujemy za wsparcie w naszych działaniach i propagowanej od lat idei edukacji zz akresu bezpieczeństwa pożarowego

KONGRES POŻARNICTWA pod Honorowym Patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Oficerów Pożarnictwa / International Fire Officers Association –  IFOA

Miło nam poinformować że Międzynarodowe Stowarzyszenie Oficerów Pożarnictwa IFOA objęło w tym roku  Honorowym Patronatem KONGRES POŻARNICTWA 2014. Serdecznie dziękujemy

KONGRES POŻARNICTWA pod Honorowym Patronatem PZITS Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inzynierów i Techników Sanitarnych

Miło nam poinformować że PZITS Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inzynierów i Techników Sanitarnych objął Honorowym Patronatem KONGRES POŻARNICTWA 2014. Serdecznie dziękujemy.

Klubu Integracji Europejskiej  oraz Wydawca Magazynu przedsiębiorcy@eu- Patronem Medialnym KONGRESU POŻARNICTWA 2014

Miło nam poinformować że Klubu Integracji Europejskiej  oraz Wydawca Magazynu przedsiębiorcy@eu objął Honorowym Patronatem KONGRES POŻARNICTWA 2014. Serdecznie dziękujemy.

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl