Redakcja "Przeglądu Pożarniczego" Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Patronem Medialnym Kongresu Pożarnictwa 2014

„Przegląd Pożarniczy” to miesięcznik Państwowej Straży Pożarnej, wydawany przez Komendanta Głównego PSP. Na rynku wydawniczym funkcjonuje od 1912 r. Publikowane w nim artykuły poruszają kwestie dotyczące ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności, a także historii pożarnictwa. Można w nim znaleźć informacje m.in. o ćwiczeniach i szkoleniach ratowniczych, prewencji przeciwpożarowej, sprzęcie wykorzystywanym w działaniach ratowniczo-gaśniczych, współpracy PSP z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ratowniczymi czy regulujących te obszary przepisach prawa. Miesięcznik jest polem wymiany doświadczeń i opinii ratowników działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Więcej informacji o czasopiśmie na stronie internetowej www.ppoz.pl.

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl