Zapowiedź: 18 wrzesnia 2014 BIAŁYSTOK - KONGRES POŻARNICTWA - BIEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Drodzy Państwo,
Organizator konferencji z przedstawicielami wiodących firm branży zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej zapraszają w dniu 18 września na KONGRES POŻARNICTWA -na specjalistyczne spotkanie organizowane z myślą o uczestnikach procesu budowlanego, którzy pragną w miłej atmosferze zasięgnąć informacji na temat nowości w branży, norm i przepisów oraz ich interpretacji oraz zamian jakie obowiązują od 2014 roku.  Będzie nam miło jeżeli zaszczycie nas Państwo swoją obecnością.
Serdecznie zapraszamy.


W PROGRAMIE KONFERNECJI:

W trakcie trwania konferencji będziemy poruszali następujące zagadnienia:

Panel I (10.00-11.20)

10.00   Projektowanie, dobór i konfiguracja systemów pożarowych oraz DSO - wykład poprowadzi: mgr inż. Krzysztof Nowocin (NOWOŚĆ W PROGRAMIE)
10.20    Charakterystyka i podstawowe zasady doboru urządzeń oddymiających do systemów wentylacji strumieniowej parkingów podziemnych na bazie produktów firmy SODECA- wykład poprowadzi:  mgr inż. Mariusz Majerski (NOWOŚĆ W PROGRAMIE)
10.40    Wsparcie w sytuacji zagrożeń pożarowych - wizualizacja, integracja i zarządzanie systemami bezpieczeństwa. Sterowanie i nadzór systemu automatyki budynkowej - wykład poprowadzi:  mgr inż. Jerzy Taczalski
11.00    Wymagające miejsca i sposobu instalacji kabli i przewodów z podtrzymaniem funkcji E30/E90 - wykład poprowadzi: mgr inż.  Przemysław Głogowski

11.20-11.40  Panele dyskusyjne/ Przerwa na kawę/ indywidualne konsultacje z doradcami technicznymi

Panel II (11.40-13.30)

11.40    Środki pianotwórcze oraz sprzęt wykorzystywany w pianowych instalacjach gaśniczych – UWARUNKOWANIA PRAWNE. Zasady przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym. Kompleksowa oferta dla Straży Pożarnych, Przemysłu i Biur Projektowych  - wykład poprowadzi: mgr inż. Marcin Jakubowski (NOWOŚĆ W PROGRAMIE)
12.00    Zastosowanie systemów sufitów z wełny mineralnej jako bariery przeciwpożarowej - wykład poprowadzi: mgr inż. Piotr Klimek
12.20.     Systemy oświetlenia awaryjnego-aktualne wymogi prawne i rozwiazania techniczne. Elektrotechnika Ex. Oswietlenie LED do stref zagrożonych wybuchem i agresywnych srodowisk pracy - wykład poprowadzi: mgr inż. Maciej Freza (NOWOŚĆ W PROGRAMIE)
12.40.     Sygnalizatory optyczne -wymagania Normy EN 54-23 - wykład poprowadzi: mgr inż. Renata Januszewska (NOWOŚĆ W PROGRAMIE)

12.50-13.10  Panele dyskusyjne/ Przerwa na kawę/ indywidualne konsultacje z doradcami technicznymi

Panel III (13.10-15.30)

13.50 PANEL EKSPERTA: mgr inż.  Piotr Janusz Gilewski Rzeczoznawca ds zabezpieczeń przeciwpożarowych

TEMAT: Przekazywanie obiektów do użytkowania. Dokumentacja  z zakresu ochrony przeciwpożarowej wymagana przy odbiorze obiektów po zakończeniu prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych w myśl paragrafu 56 ustawy Prawo Budowlane

15.00  PANEL DYSKUSYJNY.
15.30  Oficjalne zakończenie.

W programie konferencji najnowsze systemy, rozwiązania oraz wytyczne projektowe i montażowe dla projektantów i instalatorów.

KONSULATACJE TECHNICZNE (oprócz w/w):

    Prezentacja najnowszej kamery termowizyjnej – nasadka THERMAPP firmy OPGAZ LTD z IZRAELA z aplikacją na smartfony (NOWOŚĆ W PROGRAMIE)
    InPro BMS - oprogramowanie do wizualizacji, integracji oraz zarządzania systemami bezpieczeństwa oraz kontrolowania i zarządzania budynkami, wykorzystywane przy budowie centrów monitorowania alarmów. Główną cechą systemu InPro BMS są jego możliwości integracyjne, pozwalające na obsługę różnych urządzeń wielu producentów np. Polon Alfa, Honeywell, Siemens, UTC Fire & Security, Tyco, Schrack czy Bosch. Ponadto system InPro BMS charakteryzuje się rozbudowanymi możliwościami przy zachowaniu wysokiej  stabilności i niezawodności. Pozwala to na dostarczanie skalowalnych rozwiązań, bardzo dobrze przetestowanych. (NOWOŚĆ W PROGRAMIE)
    Innowacyjne Rozwiązanie: Cable Tube. Proste przejście instalacyjne z zamknięciem przez „kliknięcie" dla istniejących, nowo i dodatkowo instalowanych kabli i rur instalacyjnych w klasie od EI 30 do EI120 (NOWOŚĆ W PROGRAMIE)
    Pomiary kamerami termowizyjnymi w budownictwie, energetyce i utrzymaniu ruchu
    Nowoczesne systemy bezpieczeństwa - Rozwiązania do zastosowania w strefie Ex dla stref zagrożenia wybuchem: Detekcja PPOŻ/ Sygnalizacja/ Oświetlenie/ Monitoring/ Wentylacja/ Kasety i panele sterownicze/ Systemy ochronne/ Osprzęt/ Rozdzielnice i obudowy/ Systemy Zarządzania budynkiem BMS/ Zabezpieczenia ppoż. konstrukcji budowlanych/ Systemy Iniekjcyjne/ Dzwiekowe systemy ostrzegawcze DSO

 
Konferencja to prezentacja dobrych praktyk oraz praktycznych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa.  Praktyczne porady, pokazy, merytoryczne i techniczne wykłady. Atmosfera sprzyjająca kontaktom i wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami spotkania.

Fundatorzy nagród dla Uczestników:

Uczestnictwo w Konferencji JEST BEZPŁATNE
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW od godz. 09.30
Zapraszamy

Zgłoszenia i informacja/Zasady rezerwacji miejsc:

Zapraszamy do rejestracji na bezpłatny udział w konferencji pod numerem tel.: tel +48 (22) 678-58-25, +48 504-711-754,  fax:+48 (22) 678-73-28, e-mail: uczestnik@dlaspecjalistow.org Zgłoszenia mailowe prosimy wysyłać wyłącznie na adresy wskazane w formularzu rejestracyjnym. (formularz można pobrać poniżej pod linkiem)
Z uwagi na limitowaną liczbę miejsc bezpłatnych zapraszamy do wcześniejszej rezerwacji

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl