Konferencja INSTALACJE W BUDOWNICTWIE | 2019 WROCŁAW
1
1
0
0
dni
2
2
0
0
godzin
0
0
6
6
minut
3
3
4
4
sekundy

Politechnika Łódzka, SGSP i DND zapraszają na KONGRES POŻARNICTWA | FIRE ŁÓDŹ 2019

Zapraszamy na wyjątkowy dzień z ochroną przeciwpożarową

Organizatorzy Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, 
Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz DND
mają zaszczyt zaprosić Państwa na

COROCZNE GRUDNIOWE
SPOTKANIE BRANŻY
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

(PROJEKTOWANIE - BUDOWA - BEZPIECZEŃSTWO – ODBIORY)

KONGRES POŻARNICTWA
FIRE | ŁÓDŹ 2019

5 grudnia 2019

ŁSSE - FABRYKA H. GROHMANA 

(Księży Młyn)

bezpłatny udział

bezpłatny parking

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

ul. Tymienieckiego 22G,  90−349 Łódź

Wejście nr 2 (po środku budynku)

Sala konferencyjna - parter

zasięg wydarzenia: ogólnopolski 

w godz. 08.00-16.40

(wystarczą dane uczestników i stopka adresowa firmy/instytucji)

Wydarzenie na którym
nie tylko warto, ale trzeba być!

Pod Patronatem 

WIPOS Politechnika Łódzka, SGSP i Stowarzyszenia DAFA

PATRONAT MEDIALNY WYDARZENIA
 
 

 

 
 
 
 
  

 

 
 
Weź udział w Kongresie!
Dołącz do Uczestników Kongresu i dowiedz się
o zmianach w ochronie przeciwpożarowej i ich wpływie 
na projektowanie i prowadzenie inwestycji budowlanych w praktycznym ujęciu
 
Kongres to wyjątkowy dzień z ochroną przeciwpożarową,
a w nim nowe rozwiązania, prognozy, zmiany w przepisach i ich interpretacja oraz pokazy, warsztaty,
porady z zakresu projektowania, montażu oraz eksploatacji obiektów z uwzględnieniem wymagań pożarowych.
Wyjątkowe miejsce, nurtujące tematy, uznani eksperci, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej,
rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż, projektanci, kierownicy budów, architekci,przedsiębiorstwa budowlane,
koncerny energetyczne, deweloperzy, instalatorzy to zaledwie cześć gości konferencji.

 

Eksperci Goście Specjalni

 GOŚCIE SPECJALNI KONGRESU

EKSPERCI, WYKŁADOWCY I KONSULTANCI MERYTORYCZNI

 
 
 
 
dr hab. inż. ADAM KRASUSKI 
 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ
Kierownik Katedry Nauk Ścisłych SGSP
dr hab. inż. w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
 
 
 
dr hab. inż. DOROTA BRZEZIŃSKA
 WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 
POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ 
Dr hab. Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Jest autorką ponad 150 publikacji technicznych i konferencyjnych oraz 3 monografii. Prowadzi wykłady z zakresu wentylacji pożarowej na studiach podyplomowych Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
 
mgr inż. JACEK PODYMA  
Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
Inżynier budownictwa lądowego w specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie. Autor lub współautor kilkudziesięciu analiz numerycznych dotyczących wentylacji pożarowej, odporności ogniowej i trwałości pożarowej konstrukcji budowlanych oraz symulacji ewakuacji z budynków i obiektów użyteczności publicznej. Specjalista w obszarach: zastosowanie narzędzi informatycznych i systemów informacyjnych w ochronie przeciwpożarowej, komputerowe wspomaganie projektowania, ochrona przeciwpożarowa obiektów zabytkowych

 

 
AGENDA KONFERENCJI
tematy poruszane podczas konferencji w agendzie poniżej
Eksperci i praktycy
 
 08.00– Rejestracja Uczestników
09.00 – Otwarcie Konferencji

 

PANEL I
WYMAGANIA I PROBLEMY Z BEZPIECZEŃSTWEM POŻAROWYM
W BUDYNKACH W FAZIE PROJEKTOWEJ
 
09.00 – PANEL EKSPERCKIOdporność ogniowa i reakcja na ogień w praktyce projektowej - Prelegent: mgr inż. JACEK PODYMA, Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych 
•   Uzgadnianie projektów budowlanych - wymagania formalne i praktyka projektowa.
•   Rola rzeczoznawcy ppoż. w procesie inwestycyjnym - od koncepcji do odbiorów
09.25 – Aluminiowo-szklane przegrody ognioodporne jako oddzielenia stref pożarowych i dróg ewakuacji. Możliwości techniczne, dostępne rozwiązania oraz przykłady realizacji - Prelegent: A.Białas
09.55 – Lakiery ogniochronne do drewna  w klasie odporności ogniowej B-S1-D0 oraz NIEROZPRZESTRZENIANIA ognia NRO w nowoczesnym budownictwie - Prelegent: D.Suligowski
10.05 – Płyty warstwowe jako obudowa budynków halowych. Płyty z certyfikatem FM Global - Prelegent: A.Krześniak
10.20 – KIEDY WYZWANIEM JEST DŁUGOWIECZNOŚĆ. Termoizolacja szkłem komórkowym Foamglas.  Kiedy ogień i toksyczne opary nie mają szans. Czy wiesz jak zapewnić długotrwałą i bezpieczną ochronę termiczną izolacją, która przetrwa oba żywioły… i ogień i wodę?- Prelegent: Z.Woźnicki
•    odpowiednie projektowanie i wykonanie obiektów jako kluczowy czynnik zapobiegający pożarom,
•    bezpieczne rozwiązania dla elewacji i fasad budynków wysokich,
•    jak skutecznie i bezpiecznie izolować termicznie dachy oraz dachy budynków wysokich?
•    izolacja termiczna od wewnątrz w obiektach zabytkowych i nie tylko
10.20 – Technologia gotowa do montażu Victaulic w instalacjach przeciwpożarowych dla obiektów produkcyjno-magazynowych - Prelegent: P.Walawender
•   Oszczędnosci przy zastosowaniu technologii Installation-Ready Victaulic w porównaniu do tradycyjnych metod łączenia rur w instalacjach tryskaczowych.
•   Korzyści z zastosowania Systemu IGS – nowatorskiego rozwiązania dla połączeń rurowych w zakresie średnic na 1” w porównaniu do połaczeń gwintowanych.
•   Zalety rozwiązania Installation-Ready dla tryskaczy magazynowych z wykorzystaniem systemu IGS
10.55 – Współpraca systemów detekcji gazów z infrastrukturą techniczną budynków - Prelegent: J.Dębowska
 
 
11.25-11.45 Przerwa na kawę i Konsultacje indywidualne. 
Konsultacje z Ekspertami oraz doradcami w zakresie inżynieryjnych
rozwiązań stosowanych budownictwie
 
POKAZ (teren zewnętrzny)
Technologia gotowa do montażu Victaulic w instalacjach przeciwpożarowych dla obiektów produkcyjno-magazynowych
Prawidłowa konfiguracja i montaż systemów tryskaczowych 
 
PANEL II
 
PROBLEMY Z BEZPIECZEŃSTWEM POŻAROWYM
W BUDYNKACH I SPOSOBY NA ICH ROZWIĄZANIE
Jak sprostać ich dostosowaniu do zmian w wymaganiach
w zakresie ochrony przeciwpożarowej?  

W ramach Panelu - Studium Przypadku:

Projektowanie systemów wentylacji pożarowej w świetle zmian w normie PN-EN 1366-10 procedowanych w 2019 roku
 
11.45 – Problemy z bezpieczeństwem pożarowym w budynkach i sposoby na ich rozwiązanie - Prelegent: A.Biłek
12.00 – Sterowanie stałymi automatycznymi urządzeniami gaśniczymi w oparciu o centrale serii IGNIS 2500 - Prelegent: K.Marchlewski 
12.15 – Nowoczesne kable i przewody stosowane w instalacjach zasilających, przeciwpożarowych i automatyki budynków, spełniające najwyższe standardy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, zasilania oraz odpowiedniej transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych  - Prelegent: D.Ziółkowski
12.30 – Prowadzenie kabli i przewodów z podtrzymaniem funkcji E30/E90 za pomocą konstrukcji wsporczych, tras kablowych oraz obejm mocujących spełniających wymagania CNBOP-PIB  - Prelegent: P.Głogowski
12.45 – Zasady projektowania, doboru i montażu stacjonarnych systemów detekcji, pomiarów i monitoringu gazów w przestrzeniach zagrożonych wybuchem lub niebezpiecznym stężeniem innych  gazów - Prelegent: W.Jóźwiak
12.55 – Projektowanie systemów wentylacji pożarowej w świetle zmian w normie PN-EN 1366-10 procedowanych w 2019 roku. Interpretacja klas odporności ogniowej klap odcinających wentylacji pożarowej – konieczność weryfikacji ciśnień nominalnych w instalacji wentylacji pożarowej - przykład projektowy - Prelegent: E.Niwińska
13.10 – PANEL EKSPERCKI: Oddymianie pasaży handlowych i przykrytych dziedzińców w budynkach przebudowywanych i rozbudowywanych. Jak sprostać ich dostosowaniu do wymagań obowiązujących przepisów?  - Prelegent: dr hab. inż. DOROTA BRZEZIŃSKA, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
•   W referacie omówione zostaną różnice w projektowaniu systemów oddymiania pasaży i przykrytych dziedzińców w budynkach kilkunastoletnich i obecnie.•   Nakreślone zostaną podstawowe problemy, jakie wiązać się mogą z nieprawidłowymi rozwiązaniami oddymiania tego typu przestrzenioraz metody inżynierskie umożliwiające dobór optymalnych rozwiązań modernizacyjnych
 
 
13.40-14.00 Przerwa na kawę i Konsultacje indywidualne. 
Konsultacje z Ekspertami oraz doradcami w zakresie rozwiązań stosowanych budownictwie
 
 
PANEL III

ZASILANIE, STEROWANIE I INTEGRACJA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

 W PRZEPISACH I PRAKTYCE 

Metody kategoryzacji ryzyka w świetlne PD 7974-7:2019

 
14.00   Współdziałanie systemów oświetlenia awaryjnego, dynamicznego i systemu sygnalizacji pożarowej - Prelegent: Ł.Klimczak
14.20   ZUP-230V – pierwszy na rynku, certyfikowany zasilacz z gwarantowanym wyjściem 230Vac. Funkcjonalność i przykłady zastosowania- Prelegent: A.Orzeł
14.30 –  Zalety żeliwnej armatury do instalacji ppoż z certyfikatami FM, UL, UDS -  Prelegent: K.Jabłoński
14.40  Wielogazowe stacjonarne systemy detekcji CO,LPG,NO2. w garażach i parkingach zamkniętych- Prelegent: K.Cudek
14.55 – PANEL EKSPERCKIMetody kategoryzacji ryzyka w świetlne standardu PD 7974-7:2019 - Prelegent: dr hab. inż. ADAM KRASUSKI, SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ, Kierownik Katedry Nauk Ścisłych SGSP, dr hab. inż. w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych 
 
 
15.25-15.35 Przerwa na kawę i Konsultacje indywidualne. 
Konsultacje z Ekspertami oraz doradcami w zakresie rozwiązań stosowanych budownictwie
 
PANEL IV
WARSZTATY PROJEKTANTA SYGNALIZACJI I AUTOMATYKI POŻAROWEJ
"Realizacja scenariuszy do działań w czasie pożaru"
 
15.35– WARSZTATY PROJEKTANTA Realizacja scenariuszy do działań w czasie pożaru w oparciu o system POLON 6000 - Prelegent: M.Barnaś
 
W trakcie warsztatów uczestnicy otrzymają dostęp do wyjątkowych dwóch, cieszących się ogromnym zainteresowaniem wśród specjalistów z branży zabezpieczeń PORADNIKÓW PROJEKTANTA INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ zawierającego zbiór wytycznych dotyczących SSP, informacje dotyczące urządzeń oraz aktualną wiedzę projektową a także odrębne zaświadczenie POLON potwierdzające udział w Warsztatach. Udział w warsztatach jest bezpłatny  
 
16.15 – Zakończenie konferencji/ Rozdanie Certyfikatów
 
Konsultacje:
  • Systemy pożarowe, dźwiękowe, ostrzegawcze oraz SSWIN, KD, CCTVw praktyce projektowej i w montażu na przykładzie rozwiązań marek: Esser, Siemens, D+H, Mercor, UTC Fire & Security, Bitner, Ganz, Avigilon, GDE, Satel, Risco, Merlaud, Sinaps, Bosch, Vesda 
  • Rozwiązania i design konstrukcji aluminiowych systemów przeciwpożarowych Ponzio – zastosowanie w budownictwie. Wymagania projektowe – klasy pożarowej El15 do El20
  • Rozdanie Imiennych Certyfikatów Uczestnictwa
  • Losowanie nagród

 

16.15-17.00
Zwiedzanie Zakładu Produkcyjnego GRYFIT zlokalizowanego w ŁSSE w celu prezentacji automatycznego procesu produkcji klap wentylacji pożarowej i klap przeciwpożarowych
 
Partnerzy Projektu
 
 
 
Partnerzy Strefy Konsultacji
 
 

KONGRESOWI TOWARZYSZYĆ BĘDZIE

CAŁODZIENNA WYSTAWA ROZWIĄZAŃ I SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I PRZEMYSŁOWYCH 
 

Wszystkie omawiane rozwiązania będzie można zobaczyć podczas całodziennej wystawy prezentującej przekrój dostępnych i innowacyjnych rozwiązań i technologii w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa technicznego obiektów budowlanych, ochrony mienia i osób na rynku. W trakcie przerw zapraszamy jak zawsze na pyszną kawę i poczęstunek

 

CAŁODZIENNY
BEZPŁATNY PUNKT PORAD EKSPERCKICH
Analizy i konsultacje z punktu widzenia Ekspertów

 

stanowiska konsultacyjne tradycyjnie towarzyszące Kongresowi na których będziecie Państwo mogli skonsultować projekty lub problemy na prowadzonych inwestycjach

 

W ramach Kongresu odbędą się m.in.


WARSZTATY PROJEKTANTA

AUTOMATYKI I SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON-ALFA

"Realizacja scenariuszy do działań w czasie pożaru"

 
(Zaświadczenie + 2 Najnowsze Poradniki Projektanta SAP  - SZKOLENIE OTWARTE)
W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak szybko i bez problemów zaprojektować instalację sygnalizacji pożarowej. Uczestnicy otrzymają również dostęp do wyjątkowych dwóch, cieszących się ogromnym zainteresowaniem wśród specjalistów z branży zabezpieczeń PORADNIKÓW PROJEKTANTA INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ zawierającego zbiór wytycznych dotyczących SSP, informacje dotyczące urządzeń oraz aktualną wiedzę projektową a także odrębne zaświadczenie POLON potwierdzający udział w Warsztata
 

 

JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ

W KONGRESIE I WARSZTATACH?
REZERWACJA WOLNYCH MIEJSC:

Zgłoszenia SMS, E-MAIL i TELEFONICZNE:
TEL. 22 678 58 25, TEL/SMS 507 501 137 , SMS 500 66 22 37
e-mail: rejestracja@strefauczestnika.pl 
(w celu przyjęcia zgłoszenia "sms/tel" wymagane podanie nazwy firmy, imię i nazwisko uczestnika, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail). 
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.
Udział w konferencji jest dobrowolny
 

 

 © Klauzule - Copyright* 

*Program Wydarzenia oraz założenia programowe opracowane przez Prelegentów i Ekspertów konferencji objęte sa prawami autorskimi w/w. Wszelkie próby kopiowania, powielania lub korzystania z prezentowanych treści, materiałów itp. we własnym zakresie lub celach komercyjnych wydarzeń o podobnej tematyce, z uwagi na częste praktyki o znamionach nieuczciwej konkurencji bez zgody DND Project oraz autorki i pomysłodawcy projektu - E.Dziatkowskiej są zabronione, za wyłączeniem prasy i mediów informujących o wydarzeniu oraz podmiotów dysponujących zgodami Organizatora. Podstawa prawna Dz.U z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny, Dz.U. z dnia 6.06.1997 r. Kodeks Karny, Dz. U. z dnia 16.04.1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami, Dz.U. z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl