KONGRESU POŻARNICTWA FIRE | WROCŁAW 2019
0
0
9
9
dni
1
1
6
6
godzin
2
2
6
6
minut
1
1
6
6
sekundy
 • 14 edycja Kongresu Pożarnictwa za nami

  Kongres Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017

 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • ARCHICAD na konferencjach DND
 • Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017
 • DND

  Konferencje, szkolenia, kongresy - z nami zawsze będziesz na bieżąco!

 • Jesteśmy na każdym etapie inwiestycji...

  Jesteśmy na każdym etapie inwestycji...

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

 • Fotorelacja z KONGRESU POŻARNICTWA

   

PŁYTA Z MATERIAŁAMI KONFERENCYJNYMI dla kazdego Uczestnika Kongresu Pożarnictwa

Podczas konferencji wszyscy zarejestrowani Uczestnicy oprócz materiałów szkoleniowych przygotowanych przez Partnerów Konferencji i możliwości indywidualnych konsultacji z  ekspertami otrzymają również imienny Certyfikat potwierdzający udział w kongresie wraz z płytą zawierającą materiały z konferencji. Zapraszamy do REJESTRACJI.

PUNKT PORAD PRAWNYCH podczas Kongresu Pożarnictwa

Przez cały dzień konferencji na terenie Kongresu Pożarnictwa dostępny będzie dla Państwa Punkt Porad Prawnych przygotowany przez prawników z DSA PODLASKI na którym będzie można zasięgnąć opinii natury prawnej z zakresu m.in. norm, prawa budowlanego, zmian w przepisach odnośnie wyrobów budowlanych, elektroenergetyki, wdrożeń i audytów Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, sporządzania opinii i ekspertyz prawnych. Zapraszamy

Słodkie modele pojazdów i sprzętu strażackiego podczas KONGRESU POŻARNICTWA

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia podczas konferencji stoiska firmy B&B  Słodycze z pomysłem z Milanówka - Partnera Kongresu Pożarnictwa. Wśród kilkuset pomysłowych słodyczy reklamowych, które oferuje firma B&B Słodycze z Pomysłem znajdą Państwo zarówno słodkie pomysły na to jak rozniecić płomień pożądania do Państwa produktów i usług, ale również jak szybko, skutecznie i ze smakiem zgasić Waszą konkurencję. Pracownicy tej firmy nie tylko znają się na słodyczach reklamowych, ale są także ofiarnymi strażakami ochotnikami, z pasją wykonują niezwykle modele pojazdów i sprzętu strażackiego. Zobaczcie to Państwo sami na stoisku B&B Słodycze z Pomysłem.

KONGRES POŻARNICTWA pod Honorowym Patronatem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Miło nam poinformować że w dniu 09.07.2013 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP objął Honorowym Patronatem KONGRES POŻARNICTWA WARSZAWA 2013. Serdecznie dziękujemy za wsparcie w naszych działaniach i propagowanej od lat idei popularyzacji bezpieczeństwa pożarowego w Polsce.

ZŁOTYM Sponsorem Kongresu Pożarnictwa

Już po raz trzeci SVT POLSKA międzynarodowy koncern, producent biernej ochrony przeciwpożarowej - rozwiązań w Systemach PYRO-SAFE został Sponsorem ZŁOTYM Kongresu Pożarnictwa. Podczas konferencji firma zaprezentuje produkty z zakresu biernej ochrony przeciwpożarowej do zabezpieczeń konstrukcji stalowych, ciągów kablowych, przepustów i dylatacji. Nowością zaprezentowaną podczas konferencji będzie przepust instalacyjny EI 240 do przegród przeciwpożarowych o odporności ogniowej do 240 min.

PO RAZ PIERWSZY podczas Kongresu Pozarnictwa

Edycja Kongresu Pożarnictwa obfituje w wiele nowości. W tym roku po raz pierwszy dołączyła również do nas firma POLON ALFA - polski producent systemów wczesnego wykrywania pożarów oraz aparatury dozymetrycznej obejmując miano SREBRNEGO Sponsora Kongresu Pożarnictwa.

Czasopismo Branży Security SYSTEMY ALARMOWE - Patronem Medialnym KONGRESU POŻARNICTWA 2012 organizowanego przez DND PROJECT

Czasopismo Branży Security "SYSTEMY ALARMOWE" - Patron Medialny KONGRESU POŻARNICTWA 2012 organizowanego przez DND PROJECT.

Czasopismo „Systemy Alarmowe” powstało w 1992 r. i miało opiniotwórczy wpływ na rozwój polskiej branży i rynku security. Treści w piśmie obejmują problematykę bezpieczeństwa i ochrony. Na łamach ”sa” obecne są techniczne zagadnienia dotyczące systemów sygnalizacji włamania i napadu, telewizji dozorowej, kontroli dostępu, systemów sygnalizacji pożarów i innych rozwiązań. Publikujemy artykuły o nowych trendach, specjalnościach i urządzeniach. Magazyn informuje także o wydarzeniach branżowych w Polsce i zagranicą, upowszechnia wiedzę o taktyce ochrony przed różnymi zagrożeniami, nowościach w normalizacji, zarządzaniu kryzysowym, ochronie informacji itd.

W „Systemach Alarmowych” można przeczytać niespotykane w innych periodykach techniczne reportaże prasowe opisujące inwestycje poprawiające bezpieczeństwo. Różnią się one od tzw. studiów przypadku (case study) dziennikarskim charakterem opisu. Pokazują zabezpieczenia techniczne różnych producentów w projektach i praktycznych zastosowaniach w interesujących miejscach (w wielkich centrach handlowych, osiedlach mieszkaniowych, w obiektach zabytkowych, na drogach, w kościołach, w miejskich monitoringach wizyjnych...).

Dwumiesięcznik „Systemy Alarmowe” ma zasięg ogólnokrajowy.

Czasopismo ZABEZPIECZENIA - Patronem Medialnym KONGRESU POŻARNICTWA 2012 organizowanego przez DND PROJECT

Czasopismo „Zabezpieczenia” powstało w styczniu 1998 roku. Początkowo ukazywało się co cztery miesiące, jednak zainteresowanie, z jakim spotkało się ze strony Czytelników, sprawiło, że już po kilku wydaniach „Zabezpieczenia” stały się dwumiesięcznikiem. Jak wynika z założeń programowych, „Zabezpieczenia” spełniają funkcję pisma edukacyjno-informacyjnego branży zabezpieczeń. Taka linia programowa jest konsekwentnie realizowana poprzez publikowanie artykułów w takich działach, jak SSWiN, Ochrona peryferyjna, Telewizja dozorowa, Kontrola dostępu, Ochrona przeciwpożarowa, Monitoring, Systemy zintegrowane, Zabezpieczenia mechaniczne, Ochrona informacji.

Zakres tematyczny materiałów publikowanych w tych działach stale się powiększa, zgodnie z postępem dokonującym się w dziedzinie technologii i pojawiającymi się nowymi potrzebami oraz możliwościami. Telewizja dozorowa to dziś już nie tylko tradycyjnie rozumiane systemy CCTV, działające w zamkniętych obwodach, ale także coraz częściej rozległe systemy wykorzystujące sieciową transmisję IP. Ochrona przeciwpożarowa to obecnie także dźwiękowe systemy ostrzegawcze, dziś powszechne, a jeszcze kilka lat temu dopiero raczkujące w naszym kraju. Dział Monitoring, oprócz tematyki monitorowania alarmów z obiektów stałych, obejmuje także monitoring środowiskowy i przemysłowy oraz zagadnienia związane z monitorowaniem obiektów ruchomych, w tym za pomocą satelitarnych systemów wykorzystujących technologię GPS do określania lokalizacji pojazdów. W dziale Ochrona informacji Czytelnik znajdzie nie tylko rozważania teoretyczne i opisy norm lub standardów, ale również źródło praktycznej wiedzy na temat sposobów zabezpieczania informacji podczas jej transmisji czy przechowywania w postaci elektronicznej.

Pojawiła się także problematyka związana z innymi niż wymienione wyżej systemami niskoprądowymi, coraz częściej funkcjonującymi w powiązaniu z systemami zabezpieczeń w nowoczesnych obiektach biurowych, handlowych, przemysłowych, bankowych, mieszkalnych, edukacyjnych i specjalnego przeznaczenia. W ślad za tym – nowe działy, np. Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO), Bezpieczeństwo IT, Porady prawne.

„Zabezpieczenia”, jako pierwsze wśród publikacji branżowych, rozpoczęły publikowanie informacji z pogranicza security, ukazujących proces zmian nie tylko technologicznych, ale i społecznych, cechujących współczesny świat. Widać więc wyraźnie, że nie tylko zagłębiamy się w meandry techniczne prezentowanego sprzętu, ale i otwieramy oczy na inne zagadnienia, dotyczące życia w tym świecie. Od samego początku kreowania tytułu na rynku branżowym kierowała nami bowiem idea stworzenia pisma nowoczesnego i skierowanego do Czytelników o szerokich horyzontach.

„Zabezpieczenia”, jako czasopismo ze wszech miar nowoczesne, funkcjonują również w sieci Internet.

Zapowiedź: 28 maja 2013 - KONGRES POŻARNICTWA KRAKÓW


Drodzy Państwo,
Zapraszamy tym razem do MAŁOPOLSKI, a konkretnie do przepięknego KRAKOWA na kolejną z cyklu konferencję: KONGRES POŻARNICTWA poświęconą bezpieczeństwu pożarowemu i elektroenergetycznemu obiektów budowlanych i przemysłowych.

Po sukcesie konfernecji w Katowicach po raz kolejny odwiedzimy Południe Polski, juz w maju  zapraszamy na KOLEJNĄ KONFERENCJĘ Z CYKLU corocznych, specjalistycznych wydarzeń branży zabezpieczeń ppoż dla profesjonalistów w sektorach: budownictwa, architektury, zabezpieczeń ppoż, instalacji, elektroenergetyki, realizacji inwestycji .


W Programie m.in.:

Sesja I 

    Systemy oddymiania – przegląd produktów i błędy projektowe
    Nowoczesne zespoły kablowe do bezpiecznych instalacji
    Kompleksowa BIERNA ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych i specjalnego przeznaczenia
    Prawne i techniczne zasady stosowania systemów detekcji gazów
    Zastosowanie bram przeciwpożarowych jako oddzieleń przeznaczonych do pracy ciągłej
    

Sesja II

    Oświetlenie awaryjne w aspekcie przepisów prawnych i nowych technologii - wymagania i zasady projektowania
    Architektoniczne systemy profili dla budownictwa o wysokiej wytrzymałości konstrukcji.
    FASADY BEZ OGRANICZEŃ!
    Zespoły kablowe o odporności ogniowej E-30, E-90

Sesja III

    Stolarka okienna i drzwiowa drewniana w klasie odporności EI 60 dla obiektów zabytkowych
    Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe
    Ochrona odgromowa obiektów i przestrzeni otwartych za pomocą piorunochronów
    Wielopunktowe systemy detekcji gazów w przemyśle, energetyce, garażach i parkingach

Sesja IV

    Tworzenie profesjonalnej dokumentacji z zakresu projektowania instalacji i wewnętrznych sieci elektroenergetycznych dla projektantów i elektryków. Projektowanie sieci dróg ewakuacyjnych w budynkach do inżynierów, architektów i osób prowadzących budowy, bądź osób zajmujących się eksploatacją istniejących budynków publicznego użytku

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt tel. 22 678-58-25, 504-711-754 lub e-mail: biuro@dndproject.pl w celu przesłania szczegółowych informacji.

Już wkrótce zapraszamy również na:

        KONGRES POŻARNICTWA - BIAŁYSTOK 2013
        KONGRES ELEKTROENERGETYCZNY - RZESZÓW 2013
        KONGRES ELEKTROENERGETYCZNY - ŁÓDŹ2013

    Zaproszenia będą dostępne na naszej stronie już niebawem, zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji miejsc.

Miło nam poinformować że na konferencję zarejestrowało się już 178 uczestników.

DND PROJECT zaprasza na X Edycję Kongresu Pożarnictwa - 25 lipca 2013 Centrum Nauki Kopernik - największe coroczne specjalistyczne spotkanie przedstawicieli branży zabezpieczeń przeciwpożarowych

DND PROJECT z przedstawicielami wiodących firm branży zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej zapraszają w dniu 25 lipca 2013 do Centrum Nauki Kopernik na KONGRES POŻARNICTWA - największą coroczną konferencję poświęconą bezpieczeństwu pożarowemu obiektów.

Bieżąca edycja jest już 10 edycją ogólnopolską organizowaną dla profesjonalistów sektora branży przeciwpożarowej, budowlanej i elektroenergetycznej. Impreza skupia liczne grono specjalistów poszukujących nowych rozwiązań technicznych, przedsiębiorstwa budowlane, inwestorów, przedstawicieli komend PSP jak również projektantów, dla których takie spotkania są zawsze bogatym źródłem informacji i inspiracji.

W konferencji swój udział potwierdziło już  50 wystawców.

Kongres Pożarnictwa to ZOOM na szeroko rozumianą branżę zabezpieczeń ppoż. Podczas czterech sesji konferencji zostaną omówione zagadnienia z wielu powiązanych ze sobą dziedzin od nowości w systemach alarmowych i zabezpieczeniach po bierną ochronę przeciwpożarową. Zgodnie z założeniem pierwotnym celem Kongresu od początku jego powstania jest rozwijanie i popularyzacja ochrony przeciwpożarowej w Polsce.

PROFESJONALNI ODWIEDZAJĄCY

W jednym czasie  i miejscu spotkają się najbardziej liczący się przedstawiciele podmiotów profesjonalnie zajmujących się planowaniem, projektowaniem, przygotowywaniem, realizacją inwestycji budowlanych oraz mający bezpośredni wpływ na przebieg procesów inwestycyjnych w Polsce z przedstawicielami środowiska producentów systemów, technologii i rozwiązań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa obiektów budowlanych o różnym charakterze i przeznaczeniu.

Sponsorem ZŁOTYM tegorocznej edycji została firma SVT POLSKA Sp.z o.o. która w swoim wystąpieniu przedstawi bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe Pyro-Safe dla konstrukcji stalowych i przejść kablowych, natomiast zagadnienia związane z integracją systemów oddymiania z systemami sygnalizacji pożarowej na przykładzie uniwersalnej centrali sterującej UCS 6000 zaprezentuje  Patron i SREBRNY Sponsor bieżącej edycji firma POLON ALFA Sp. z o.o. Prezentacja ta z całą pewnością spotka się z szerokim zainteresowaniem projektantów i integratorów systemów.

CIEKAWE PREZENTACJE, POKAZY, SPECJALISTYCZNE I MERYTORYCZNE WYKŁADY POŁĄCZONE Z PRAKTYCZNYMI WSKAZÓWKAMI I WYTYCZNYMI DLA PROJEKTANTÓW I INSTALATORÓW.

Tegoroczna edycja skupi się wokół zagadnień związanych z zabezpieczeniami i instalacjami niskoprądowymi, bierną ochroną przeciwpożarową i bezpiecznymi instalacjami elektroenergetycznymi w budownictwie i przemyśle w kontekście zapobiegania pożarom i awariom. Podczas konferencji poruszone zostaną również zagadnienia związane z projektowaniem ochrony ppoż w nowoczesnych obiektach budowlanych w oparciu o aktualnie zmienione przepisy i  normy oraz wymogi dla budynków.

Uczestnicy kongresu dowiedzą m.in. jakie są najczęstsze problemy i popełniane błędy w projektowaniu i wykonawstwie zabezpieczeń ppoż, biernej ochrony przeciwpożarowej i montażu instalacji, na co zwracać uwagę przy projektowaniu ochrony przeciwprzepięciowej, jak bardzo ważne jest znaczenie zasilania awaryjnego, ochrony odgromowej oraz właściwego oznakowania dróg ewakuacyjnych, jak właściwie stosować polskie normy oraz jakie są wymagania i zakres bezpieczeństwa ppoż w stosunku do obiektów użyteczności publicznej w tym obiektów handlowych

23 PANELE TECHNICZNE I MERYTORYCZNE, 3 EKSPERTÓW, ŁĄCZNIE 540 MINUT WYKŁADÓW, 1180 PRODUKTÓW,  PONAD 1000 M2 POWIERZCHNI PRZEZNACZONEJ NA WYKŁADY I PREZENTACJE A TO WSZYSTKO W CIĄGU JEDNEGO DNIA.
 
W programie konferencji najnowsze systemy, rozwiązania i wytyczne obejmujące:
• Systemy oddymiania, sterowanie wentylatorami - przepisy, normy i błędy projektowe oraz zagrożenia wybuchowe i toksyczne w budynkach i sposoby ich zabezpieczeń
• Okablowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych – nowości, zmiany w przepisach, błędy projektowe i wykonawcze
• Nowości w systemach sygnalizacji przeciwpożarowej
• Innowacyjne rozwiązania z zakresu stałych urządzeń gaśniczych
• Automatyczne systemy wyciągu spalin dla Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych. Nowe technologie w systemach zasysających
• Zapobieganie awariom  przemysłowym za pomocą systemu e-Stażak
• Wyroby pęczniejące dla ochrony ppoż obiektów budowlanych
• Wpływ izolacji cieplnej na bezpieczeństwo pożarowe budynku – przegrody przeciwogniowe rozwiązania systemowe i wytyczne projektowania
• Generatory, agregaty prądotwórcze oraz systemy zasilania gwarantowanego
• Tworzenie profesjonalnej dokumentacji z zakresu projektowania wewnętrznych sieci elektroenergetycznych dla projektantów i elektryków
• Wewnętrzne i zewnętrzne systemy hydrantowe, zespoły pompowe, bezpieczne silniki spalinowe, systemy tryskaczowe i zraszaczowe
• Systemy ograniczające rozprzestrzenianie się ognia, ułatwiające ewakuację oraz wspomagające sprawną akcję ratunkową poprzez zastosowanie oznakowań i bram przeciwpożarowych jako oddzieleń przeznaczonych do pracy ciągłej - unikalne parametry przegród przeciwpożarowych wydłużenie czasu ochrony przeciwpożarowej obiektu oraz skracające czas niezbędny do aplikacji systemu na konkretnej inwestycji
• Zespoły kablowe, przewody i bezpieczne instalacje - problematyka projektowa i wykonawcza w procesie inwestycyjnym. Przejrzystość i czystość instalacji oraz wysoka wentylacja kabli i przewodów
• Przeciwpożarowa aluminiowa i drewniana stolarka okienna i drzwiowa w tym również dla obiektów zabytkowych
• Ochrona przeciwpożarowa obiektów przemysłowych
• Zbiorniki zapasu wody przeciwpożarowej i technologicznej
• Wpływ prawidłowego przebiegu procesu projektowania obiektów budowlanych ze względu na wymagania przeciwpożarowe i ekonomiczne aspekty realizacji inwestycji
• Projektowanie sieci dróg ewakuacyjnych w budynkach do inżynierów, architektów i osób prowadzących budowy, bądź osób zajmujących się eksploatacją istniejących budynków publicznego użytku
• Jak w praktyce właściwie projektować i montować systemy i instalacje elektryczne, sanitarne i przeciwpożarowe oraz najczęstsze problemy, błędy i wytyczne dla projektowania i wykonawstwa biernej ochrony przeciwpożarowej
• Oświetlenie awaryjne w aspekcie przepisów prawnych i nowych technologii - wymagania i zasady projektowania. Przeciwwybuchowe i specjalne oprawy oświetleniowe
• Prawne i techniczne zasady stosowania systemów detekcji gazów. Nowoczesne wielopunktowe systemy detekcji oparów, cieczy toksycznych i wybuchowych
• Projektowaniem powierzchni biurowych i obiektów użytecznosci publicznej oraz ich aranżacją w oparciu o przepisy, interpretacje, problemy
• Ochrona odgromowa obiektów i przestrzeni otwartych w oparciu o przepisy i normy
• Przyczyny powstawania pożarów

Jesteśmy przekonani że bieżąca edycja będzie cieszyła równie dużym zainteresowanie co zeszłoroczny kongres, gdzie gościliśmy rekordową liczbę 660 profesjonalistów z terenu całej Polski.

Patronat Honorowy nad Kongresem objął Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ,  Patronat Medialny nad Konferencją sprawują: Czasopismo ZABEZPIECZENIA, Czasopismo Branży Security SYSTEMY ALARMOWE, Serwisy: 24PR.pl, Forumbiznesu.pl, portalmedialny.pl, Vcanal.tv, Patronat Honorowy objęło także Stowarzyszenie Europejski Klub Biznesu Polska, Patronem Wspierającym X Edycji została międzynarodowa firma telekomunikacyjna ORANGE.

Uczestnictwo w Kongresie jest bezpłatne. Dla przedstawicieli firm reprezentujących producentów a chcących wizytować konferencję uczestnictwo jest odpłatne.


KONGRES POŻARNICTWA to dotąd największe jednodniowe branżowe Spotkanie Projektantów i Przedstawicieli Branży Zabezpieczeń i Ochrony Przeciwpożarowej w Polsce!

Zapowiedź: 25 kwietnia 2013 - KONGRES ELEKTROENERGETYCZNY POZNAŃ

Drodzy Państwo,
Zapraszamy w dniu 25.04.2013 do POZNANIA na konferencję poświęconą instalacjom niskiego, średniego i wysokiego napięcia

Impreza skierowana jest do wszystkich podmiotów zajmujących się projektowaniem, budową, modernizacją, kompletacją dostaw oraz inwestycjami budowlanymi w tym do kadry technicznej i zarządczej firm sektora elektroinstalacyjnego, elektroenergetycznego, ppoż i oświetleniowego, osób profesjonalnie zajmujących się elektroenergetyką, technikami oświetleniowymi, elektrotechniką oraz szeroko rozumianym bezpieczeństwem obiektów budowlanych. Podczas konferencji poruszymy zagadnienia związane z instalacjami elektrycznuymi, oświetleniowymi, energetycznymi, projektowaniem i montażem oraz zarządzaniem zintegrowanymi systemami bezpieczeństwa w obiektach budowlanych, energetycznych, przemysłowych i użyteczności publicznej.


W Programie Konferencji:

Sesja I
Wpływ znaczenia wyboru właściwego okablowania dla zapewnienia bezpieczeństwa instalacji. Zarządzanie bezpieczeństwem oraz kompensacja mocy biernej i zużycia energii poprzez systemy  monitoringu, kontroli i sterowania instalacjami. Systemy przesyłu i rozdziału mocy.

Sesja II
Omówienie znaczenia kabli w instalacjach przeciwpożarowych - zasada zachowania ciągłości dostawy energii i przekazu sygnału w warunkach pożaru. Bezhalogenowe rozwiązania do stosowania w miejscach o szczególnym stopniu ochrony przeciwpożarowej. Nowoczesne ekonomiczne instalacje przeciwprzepięciowe jako alternatywa dla istniejących rozwiązań. Zasobniki energii w systemach elektrycznych - charakterystyka problemu. Dobór zasilania buforowego w inteligentnej instalacji budynku - studium przypadku. Najczęstsze problemy zasilania systemów sieciowych i telekomunikacyjnych.

Sesja III
Tworzenie profesjonalnej dokumentacji z zakresu projektowania wewnętrznych sieci elektroenergetycznych. Jakie wymagania techniczno-budowlane /instalacyjne i techniczne/ będą obowiązywały dla obiektów od 2013r. Konsekwencje i zasady stosowania PN

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt tel. 22 678-58-25, 504-711-754 lub e-mail: biuro@dndproject.pl w celu przesłania szczegółowych informacji.

Zapowiedź: 19 czerwca 2013 - KONGRES INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE ŁÓDŹ

Drodzy Państwo,
Zapraszamy w dniu 19.06.2013 do ŁODZI na konferencję poświęconą instalacjom elektrycznym: niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz instalacjom ppoż

Impreza skierowana jest do wszystkich podmiotów zajmujących się projektowaniem, budową, modernizacją, kompletacją dostaw oraz inwestycjami budowlanymi w tym do kadry technicznej i zarządczej firm sektora elektroinstalacyjnego, elektroenergetycznego, ppoż i oświetleniowego, osób profesjonalnie zajmujących się elektroenergetyką, technikami oświetleniowymi, elektrotechniką oraz szeroko rozumianym bezpieczeństwem obiektów budowlanych. Podczas konferencji poruszymy zagadnienia związane z instalacjami elektrycznuymi, oświetleniowymi, energetycznymi, projektowaniem i montażem oraz zarządzaniem zintegrowanymi systemami bezpieczeństwa w obiektach budowlanych, energetycznych, przemysłowych i użyteczności publicznej.

W Programie Konferencji:

Sesja I  Zarządzanie bezpieczeństwem oraz kompensacja mocy biernej i zużycia energii poprzez systemy  monitoringu, kontroli i sterowania instalacjami. Zarządzanie rozdziałem energi w obiektach użyteczności i przemysłowych.

Sesja II Prawne i techniczne zasady stosowania systemów detekcji gazów. Omówienie znaczenia kabli w instalacjach przeciwpożarowych - zasada zachowania ciągłości dostawy energii i przekazu sygnału w warunkach pożaru. Bezhalogenowe rozwiązania do stosowania w miejscach o szczególnym stopniu ochrony przeciwpożarowej.  Zasobniki energii w systemach elektrycznych - charakterystyka problemu. Dobór zasilania buforowego w inteligentnej instalacji budynku - studium przypadku. Najczęstsze problemy zasilania systemów sieciowych i telekomunikacyjnych.

Sesja III Tworzenie profesjonalnej dokumentacji z zakresu projektowania wewnętrznych sieci elektroenergetycznych. Jakie wymagania techniczno-budowlane /instalacyjne i techniczne/ będą obowiązywały dla obiektów od 2013r. Konsekwencje i zasady stosowania PN. Zmiany w przepisach dotyczących wyrobów budowlanych.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt tel. 22 678-58-25, 504-711-754 lub e-mail: biuro@dndproject.pl w celu przesłania szczegółowych informacji.

Z uwagi na limitowaną liczbę miejsc bezpłatnych zapraszamy do wcześniejszej rezerwacji

Zapowiedź: 18 kwietnia 2013 - KONGRES POŻARNICTWA KATOWICE

Drodzy Państwo,
Zapraszamy tym razem do stolicy Śląska do KATOWIC na kolejną z cyklu konferencję: KONGRES POŻARNICTWA poświęconą bezpieczeństwu pożarowemu i elektroenergetycznemu obiektów budowlanych i przemysłowych.

Już w kwietniu KONGRES POŻARNICTWA KATOWICE 2013! Aktualne zmiany w przepisach, zabezpieczenia ppoż, bezpieczne instalacje elektryczne, problematyka projektowa i wykonawcza w procesie inwestycyjnym


W Programie m.in.:

Sesja I 

Wpływ znaczenia wyboru właściwego okablowania dla zapewnienia bezpieczeństwa instalacji. Zarządzanie bezpieczeństwem pożarowym poprzez system  monitoringu, kontroli i sterowania instalacjami. Omówienie przepisów prawnych w projektowania obiektów o wysokiej wytrzymałości konstrukcji. Bierna ochrona ppoż - wytyczne projektowe i wykonawcze. Tworzenie profesjonalnej dokumentacji z zakresu projektowania instalacji przeciwprzepięciowych

Sesja II

Omówienie sposobów i zasad projektowania ochrony przeciwpożarowej. Problemy z właściwym doborem urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej pod względem technicznym i ekonomicznym. Projektowanie i wykonawstwo systemów przeciwpożarowych pozwalających wykonywać elementy zabudowy, odpowiedzialne za organizację w budynkach tzw. stref pożarowych i zapewniających odpowiednie warunki ewakuacji osób.  Wytyczne i normy odnośnie  projektowania i montażu instalacji odgromowych i przeciwprzepięciowych. Zasady projektowania oświetlania awaryjnego w kontekście zmian w przepisach.

Sesja III

Zasady i nowe wytyczne odnośnie projektowania budynków i powierzchni biurowych oraz ich aranżacji ze względu na wymagania przeciwpożarowe. Sposoby zabezpieczeń obiektów przed zagrożeniem wybuchowym i toksycznym dla osób w nich przebywających. Tworzenie profesjonalnej dokumentacji z zakresu projektowania instalacji i wewnętrznych sieci elektroenergetycznych dla projektantów i elektryków. Projektowanie sieci dróg ewakuacyjnych w budynkach. Eksploatacja obiektów budowlanych w świetle nowych przepisów.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt tel. 22 678-58-25, 504-711-754 lub e-mail: biuro@dndproject.pl w celu przesłania szczegółowych informacji.

Z uwagi na limitowaną liczbę miejsc bezpłatnych zapraszamy do wcześniejszej rezerwacji.
Miło nam poinformować że na konferencję zarejestrowało się już 196 uczestników.

Już wkrótce zapraszamy również na:

        KONGRES POŻARNICTWA - KRAKÓW 2013
        KONGRES ELEKTROENERGETYCZNY - POZNAŃ 2013

    Zaproszenia będą dostępne na naszej stronie już niebawem, zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji miejsc.

Zapowiedź: 11 czerwca 2013 - KONGRES ELEKTROENERGETYCZNY RZESZÓW

Drodzy Państwo,
Zapraszamy w dniu 11.06.2013 do RZESZOWA na konferencję poświęconą instalacjom niskiego, średniego i wysokiego napięcia: Elektroenergetyka i Bezpieczeństwo Obiektów Budowlanych, Użyteczności Publicznej, Energetycznych  i Przemysłowych.


W Programie Konferencji:

Sesja I  Elementy izolacyjne a bezpieczeństwo obiektów. Zarządzanie bezpieczeństwem oraz kompensacja mocy biernej i zużycia energii poprzez systemy  monitoringu, kontroli i sterowania instalacjami. Przeciwwybuchowe oprawy oświetleniowe o zastosowaniu specjalnym dla obiektów budowlanych i przemysłowych. Prawne i techniczne zasady stosowania systemów detekcji gazów

Sesja II Omówienie znaczenia kabli w instalacjach przeciwpożarowych - zasada zachowania ciągłości dostawy energii i przekazu sygnału w warunkach pożaru. Bezhalogenowe rozwiązania do stosowania w miejscach o szczególnym stopniu ochrony przeciwpożarowej. Nowoczesne ekonomiczne instalacje przeciwprzepięciowe jako alternatywa dla istniejących rozwiązań. Zasobniki energii w systemach elektrycznych - charakterystyka problemu. Dobór zasilania buforowego w inteligentnej instalacji budynku - studium przypadku. Najczęstsze problemy zasilania systemów sieciowych i telekomunikacyjnych. Cała prawda o UPSach

Sesja III Tworzenie profesjonalnej dokumentacji z zakresu projektowania wewnętrznych sieci elektroenergetycznych. Jakie wymagania techniczno-budowlane /instalacyjne i techniczne/ będą obowiązywały dla obiektów od 2013r. Konsekwencje i zasady stosowania PN. Zmiany w przepisach dotyczących wyrobów budowlanych.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt tel. 22 678-58-25, 504-711-754 lub e-mail: biuro@dndproject.pl w celu przesłania szczegółowych informacji.

Z uwagi na limitowaną liczbę miejsc bezpłatnych zapraszamy do wcześniejszej rezerwacji
 

Zapowiedź: 25 kwietnia 2013 - KONGRES ELEKTROENERGETYCZNY POZNAŃ

Drodzy Państwo,
Zapraszamy w dniu 25.04.2013 do POZNANIA na konferencję poświęconą instalacjom niskiego, średniego i wysokiego napięcia

Impreza skierowana jest do wszystkich podmiotów zajmujących się projektowaniem, budową, modernizacją, kompletacją dostaw oraz inwestycjami budowlanymi w tym do kadry technicznej i zarządczej firm sektora elektroinstalacyjnego, elektroenergetycznego, ppoż i oświetleniowego, osób profesjonalnie zajmujących się elektroenergetyką, technikami oświetleniowymi, elektrotechniką oraz szeroko rozumianym bezpieczeństwem obiektów budowlanych. Podczas konferencji poruszymy zagadnienia związane z instalacjami elektrycznuymi, oświetleniowymi, energetycznymi, projektowaniem i montażem oraz zarządzaniem zintegrowanymi systemami bezpieczeństwa w obiektach budowlanych, energetycznych, przemysłowych i użyteczności publicznej.


W Programie Konferencji:

Sesja I
Wpływ znaczenia wyboru właściwego okablowania dla zapewnienia bezpieczeństwa instalacji. Zarządzanie bezpieczeństwem oraz kompensacja mocy biernej i zużycia energii poprzez systemy  monitoringu, kontroli i sterowania instalacjami. Systemy przesyłu i rozdziału mocy.

Sesja II
Omówienie znaczenia kabli w instalacjach przeciwpożarowych - zasada zachowania ciągłości dostawy energii i przekazu sygnału w warunkach pożaru. Bezhalogenowe rozwiązania do stosowania w miejscach o szczególnym stopniu ochrony przeciwpożarowej. Nowoczesne ekonomiczne instalacje przeciwprzepięciowe jako alternatywa dla istniejących rozwiązań. Zasobniki energii w systemach elektrycznych - charakterystyka problemu. Dobór zasilania buforowego w inteligentnej instalacji budynku - studium przypadku. Najczęstsze problemy zasilania systemów sieciowych i telekomunikacyjnych.

Sesja III
Tworzenie profesjonalnej dokumentacji z zakresu projektowania wewnętrznych sieci elektroenergetycznych. Jakie wymagania techniczno-budowlane /instalacyjne i techniczne/ będą obowiązywały dla obiektów od 2013r. Konsekwencje i zasady stosowania PN

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt tel. 22 678-58-25, 504-711-754 lub e-mail: biuro@dndproject.pl w celu przesłania szczegółowych informacji.

Zapowiedź: 05 czerwca 2013 - KONGRES POŻARNICTWA PO RAZ PIERWSZY W BIAŁYMSTOKU

Drodzy Państwo,
Zapraszamy na KONGRES POŻARNICTWA do Białegostoku - jest to nasza pierwsza wizyta w tym mieście.

Po sukcesie konfernecji w Katowicach i Krakowie po raz pierwszy odwiedzimy Polskę Wschodnią. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa.

W Programie m.in.:

Sesja I 

    Oświetlenie awaryjne w aspekcie przepisów prawnych i nowych technologii - wymagania i zasady projektowania
    Prawne i techniczne zasady stosowania systemów detekcji gazów
    Wydzielenia stref palacza w obiektach użytecznosci publicznej a bezpieczeństwo pożarowe
    Tworzenie profesjonalnej dokumentacji z zakresu projektowania instalacji i wewnętrznych sieci elektroenergetycznych dla projektantów i elektryków

Sesja II

    Zastosowanie bram przeciwpożarowych jako oddzieleń przeznaczonych do pracy ciągłej
    Architektoniczne systemy profili dla budownictwa o wysokiej wytrzymałości konstrukcji.
    Zagrożenia wybuchowe i toksyczne w budynkach – sposoby zabezpieczeń

    Projektowanie sieci dróg ewakuacyjnych w budynkach

Sesja III

Wpływ prawidłowego przebiegu procesu projektowania obiektów budowlanych ze względu na wymagania przeciwpożarowe /- przepisy, - interpretacje /- problemy / na techniczne i ekonomiczne aspekty realizacji inwestycji


Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt tel. 22 678-58-25, 504-711-754 lub e-mail: biuro@dndproject.pl w celu przesłania szczegółowych informacji.

Z uwagi na limitowaną liczbę miejsc bezpłatnych zapraszamy do wcześniejszej rezerwacji

Już wkrótce zapraszamy również na:

        KONGRES ELEKTROENERGETYCZNY - RZESZÓW 2013
        KONGRES ELEKTROENERGETYCZNY - ŁÓDŹ 2013

    Zaproszenia będą dostępne na naszej stronie już niebawem, zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji miejsc.

Zapowiedź: 18 kwietnia 2013 - KONGRES POŻARNICTWA KATOWICE

Drodzy Państwo,
Zapraszamy tym razem do stolicy Śląska do KATOWIC na kolejną z cyklu konferencję: KONGRES POŻARNICTWA poświęconą bezpieczeństwu pożarowemu i elektroenergetycznemu obiektów budowlanych i przemysłowych.

Już w kwietniu KONGRES POŻARNICTWA KATOWICE 2013! Aktualne zmiany w przepisach, zabezpieczenia ppoż, bezpieczne instalacje elektryczne, problematyka projektowa i wykonawcza w procesie inwestycyjnym


W Programie m.in.:

Sesja I 

Wpływ znaczenia wyboru właściwego okablowania dla zapewnienia bezpieczeństwa instalacji. Zarządzanie bezpieczeństwem pożarowym poprzez system  monitoringu, kontroli i sterowania instalacjami. Omówienie przepisów prawnych w projektowania obiektów o wysokiej wytrzymałości konstrukcji. Bierna ochrona ppoż - wytyczne projektowe i wykonawcze. Tworzenie profesjonalnej dokumentacji z zakresu projektowania instalacji przeciwprzepięciowych

Sesja II

Omówienie sposobów i zasad projektowania ochrony przeciwpożarowej. Problemy z właściwym doborem urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej pod względem technicznym i ekonomicznym. Projektowanie i wykonawstwo systemów przeciwpożarowych pozwalających wykonywać elementy zabudowy, odpowiedzialne za organizację w budynkach tzw. stref pożarowych i zapewniających odpowiednie warunki ewakuacji osób.  Wytyczne i normy odnośnie  projektowania i montażu instalacji odgromowych i przeciwprzepięciowych. Zasady projektowania oświetlania awaryjnego w kontekście zmian w przepisach.

Sesja III

Zasady i nowe wytyczne odnośnie projektowania budynków i powierzchni biurowych oraz ich aranżacji ze względu na wymagania przeciwpożarowe. Sposoby zabezpieczeń obiektów przed zagrożeniem wybuchowym i toksycznym dla osób w nich przebywających. Tworzenie profesjonalnej dokumentacji z zakresu projektowania instalacji i wewnętrznych sieci elektroenergetycznych dla projektantów i elektryków. Projektowanie sieci dróg ewakuacyjnych w budynkach. Eksploatacja obiektów budowlanych w świetle nowych przepisów.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt tel. 22 678-58-25, 504-711-754 lub e-mail: biuro@dndproject.pl w celu przesłania szczegółowych informacji.

Z uwagi na limitowaną liczbę miejsc bezpłatnych zapraszamy do wcześniejszej rezerwacji.
Miło nam poinformować że na konferencję zarejestrowało się już 196 uczestników.

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl