KONGRES POŻARNICTWA 2021 - vol.9 (Konferencja ON-LINE)
5
5
1
1
dni
1
1
6
6
godzin
1
1
0
0
minut
0
0
3
3
sekundy

Rejestracja Konferencja HALE PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNY | 2020

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW NA KONFERENCJE

Uwaga!

Adresy e-mail prosimy pisać małymi literami, do potwierdzenia rejestracji niezbędny jest bezpośredni najlepiej komórkowy tel. kontaktowy, a nie firmowy. Jeśli po dokonaniu rejestracji w ciągu 1h nie otrzymają Państwo informacji o treści "Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia: HALE PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNOWE 2020" to prosimy o pilny kontakt 22 678 58 25, oznacza to bowiem, że nie dotarło do nas Państwa zgłoszenie.

 


Obowiązek informacyjny RODO
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), a także dbając o ochronę Państwa prywatności i stałe podnoszenie standardów zabezpieczania danych osobowych, informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez DND Project. Uprzejmie informujemy, że DND Project, przetwarza Państwa dane (adres email, dane adresowe firmy, dane kontaktowe, imię i nazwisko) w celu realizacji i logistyki konferencji, przesyłania newsletterów z informacjami o wydarzeniach przed konferencją oraz materiałów uzupełniających po konferencji. Administratorem Państwa danych osobowych jest DND Project z siedzibą w Warszawie przy ul. Hodowlana 12, kod 03-543, NIP 8221837321, REGON 141758029. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Hodowlana 12, 03-534 Warszawa lub e-mail: biuro@dndproject.com.pl, kontakt: 22 678 73 28, biuro@dndproject.com.plPodczas Konferencji Organizator: DND Project może utrwalać jej przebieg dla celów dokumentacji oraz promocji i reklamy swoich wydarzeń, w związku z czym przez udział w Konferencji uczestnik Konferencji przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jego wizerunek może być publikowany w formie zdjęć i filmów z Konferencji bez ograniczeń w czasie w wyżej wymienionym zakresie, bez prawa do wynagrodzenia z tego tytułu.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych regulują zapisy wdrożenia RODO w DND  PROJECT: Ochrona danych osobowych zawsze była jednym z naszych priorytetów dlatego zaktualizowaliśmy nasz REGULAMIN i POLITYKĘ PRYWATNOŚCI  oraz wdrożyliśmy procedury bezpieczeństwa ZGODNE Z RODO. W przypadku nie podania danych osobowych Administrator nie ma możliwości wykonania zlecenia. Właścicielowi danych przysługuje prawo dostępu cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Właścicielowi danych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator pozyskał dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub od upoważnionej przez niego strony trzeciej, a także z ogólnodostępnych upublicznionych przez Właściciela i za jego zgodą danych. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym realizacji zlecenia udziału w konferencji w przypadku Partnerów konferencji oraz udziału w konferencji w przypadku Uczestników konferencji. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl